Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue
Chế độ cho người đang công tác xin được nghỉ hưởng theo chế độ trợ cấp một lần?

Chế độ cho người đang công tác xin được nghỉ hưởng theo chế độ trợ cấp một lần?

Rất nhiều người lao động Việt Nam có hai sổ bảo hiểm xã hội, trong đó ghi nhận khoảng thời gian đóng trùng nhau giữa các cuốn sổ này. Câu hỏi đặt ra là có quyền tất toán (rút bảo hiểm xã hội một lần) đối với một trong hai cuốn sổ đó hay không?

Đóng bảo hiểm y tế khi người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản

Trong thời gian được hưởng thai sản thì lao động nữ có cần phải đóng bảo hiểm y tế hàng tháng không? Tại sao? và điều kiện hưởng thai sản được pháp luật quy ...

Dịch vụ nổi bật