Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue
Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới năm 2019

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới năm 2019

Người lao động không có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội hoặc vì các lý do cá nhân khác nhau (Điều kiện kinh tế khó khăn, xuất khẩu lao động, du học...) có quyền rút tiền bảo hiểm xã hội một lần sau 12 tháng không tham gia đóng BHXH:

Dịch vụ nổi bật