Công ty có quyền từ chối tham gia gói thầu xây lắp khi đã trúng thầu không?

Công ty có quyền từ chối tham gia gói thầu xây lắp khi đã trúng thầu không?

Thưa luật sư, em có một số vướng mắc nhờ luật sư tư vấn giúp em như sau: Công ty em có tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp (theo hợp đồng trọn gói). Sau khi khảo sát và nghiên cứu hồ sơ công ty em tiến hành tham gia dự thầu gói thầu nêu trên và đã có kết quả trúng thầu.

Ký hợp đồng trong đấu thầu đối với trường hợp liên danh.

Xin chào Luật sư, luật sư vui lòng tư vấn giúp mình thắc mắc sau: Trong lúc làm hồ sơ đấu thầu, mình có liên danh với một đon vị khác và trong thỏa thuận ...

Một số vấn đề liên quan đến liên danh nhà thầu

Kính chào luật sư! Tôi có thông tin cần hỏi về lĩnh vực đấu thầu xin luật sư vui lòng giải đáp: 1. Công ty tôi có ý định liên danh với một công ty để tham ...

Doanh nghiệp mới hoạt động hai năm có được tham gia đấu thầu?

Thưa Luật sư, tôi muốn hỏi có quy định rằng doanh nghiệp phải có hạch toán tài chính độc lập và phải hoạt động được 03 năm trở lên, tức là có báo cáo tài ...

Hợp đồng trọn gói có được lập phụ lục hợp đồng để thay đổi giá không?

Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty tôi là bên chủ đầu tư, đã lựa chọn xong nhà thầu và đã ký kết xong hợp đồng. Hợp đồng xây dựng dưới hình thức là hợp đồng ...

Đơn vị thụ hưởng của bảo đảm dự thầu theo pháp luật hiện hành

Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty tôi đang tiến hành thủ tục nộp hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, tôi đang thắc mắc là hồ sơ mời thầu có đề cập đến hai bên là chủ đầu ...

Yêu cầu đối với thành viên tham gia tổ thẩm định đấu thầu là gì?

Kính thưa luật sư, công ty tôi có nhu cầu thành lập tổ thẩm định đấu thầu, tôi muốn hỏi những điều kiện của thành viên tham gia là gì? Cần phải có điều kiện ...

Hoàn trả bảo đảm dự thầu trong trường hợp nào?

Thưa luật sư, xin luật sư cho tôi hỏi bên tôi vừa tổ chức xong đấu thầu, đã lựa chọn được nhà thầu trúng tuyển, nhưng đến lúc thông báo cho nhà thầu đến ký ...