Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue
Doanh nghiệp có cổ phần của nhau có được cùng tham dự một gói thầu không?

Doanh nghiệp có cổ phần của nhau có được cùng tham dự một gói thầu không?

Đơn vị của ông A đang lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, quy mô dưới 5 tỷ đồng. Các nhà thầu tham dự có Công ty B và Công ty C. Trong đó, Công ty B nắm giữ 20% cổ phần của Công ty C. Vậy hai công ty này có được tham gia dự thầu cùng gói thầu trên không?

Hướng dẫn quy trình lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu ?

Thưa luật sư, tôi xin được hỏi dịch vụ bảo vệ kcn thuộc dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn hay dịch vụ nào khác. Và để lập hồ sơ yêu cầu theo hình thức chào hàng ...

Nộp tiền mặt trong đấu thầu có hợp lệ không ? Có trái với quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc luật đấu thầu không ?

Xin chào luật sư. Luật sư vui lòng cho hỏi vấn đề nộp tiền mặt trong đấu thầu như sau:bên mời thầu y bán hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm máy vi ...

Các công ty con có được tham dự gói thầu của nhau?

Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty tôi là công ty con của 1 tổng công ty Nhà nước (số vốn góp 60%), ngành nghề sản xuất kinh doanh chính cũng là ngành nghề sản ...

Doanh nghiệp dự thầu phải có báo cáo tài chính đã kiểm toán?

Thưa luật sư, xin hỏi: Khi Công ty A tham dự thầu thì có phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán không hay chỉ cần phải nộp báo cáo tài chính, kiểm tra ...

Tài liệu được bổ sung sau thời điểm đóng thầu có được coi là hợp lệ không?

Thưa luật sư, xin hỏi: Trường hợp sau khi nộp HSDT, nhà thầu phát hiện thiếu sót một số tài liệu do lỗi đánh máy và soạn thảo thiếu HSDT nên đã gửi văn bản ...

Quy định về hiệu lực của hồ sơ dự thầu (HSDT) và hiệu lực của bảo đảm dự thầu

Thưa luật sư, xin hỏi: Nhà thầu ghi hiệu lực của HSDT từ 10 giờ 00 (giờ mở thầu) trong khi giờ đóng thầu là 9 giờ 00. Tổ chuyên gia đánh HSDT hợp lệ do thời ...

Nhà thầu nào được tham dự gói thầu hỗn hợp?

Thưa luật sư, xin hỏi: Trường hợp đơn vị tư vấn trúng thầu lập dự án đầu tư và đã hoàn thành việc lập dự án (đã được thẩm định, phê duyệt). Vậy, đơn vị đó ...

Tình huống về thiếu đơn dự thầu trong hồ sơ đấu thầu ?

Thưa luật sư. Công ty chúng tôi vừa tham gia đấu thầu một gói thầu. Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, tất cả các bản sao đều có đơn dự thầu hợp lệ. Do sơ ...

Một nhà thầu có được có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính??

Thưa luật sư, xin hỏi: Một nhà thầu có được có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính hay không? có được đứng tên hay tham gia ...