Doanh nghiệp vừa và nhỏ có được tham gia đấu thầu không ? Hình thức tham gia như thế nào ?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có được tham gia đấu thầu không ? Hình thức tham gia như thế nào ?

Thưa luật sư, xin hỏi: công ty tôi được xác định là doanh nghiệp vừa. Cho tôi được hỏi: doanh nghiệp vừa được tham gia đấu thầu không. Và nếu được hình thức tham gia như thế nào ? Xin cảm ơn. Người gửi : Nguyễn Phi Tài

Xin hỏi về kế hoạch lựa chọn nhà thầu ?

Xin hỏi:theo thông tư 10: căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại điều 34 luật đấu thầu số 43/2013/qh13. Theo điều 34: căn cứ ...

Tư vấn về nguồn lực tài chính cho gói thầu và hợp đồng tương tự ?

Thưa luật sư, xin hỏi: 1. Câu hỏi về nguồn lực tài chính thực hiện hói thầu: trong hsmt có yêu cầu về ngồn lực tài chính cho gói thầu như sau: nhà thầu phải ...

Tiêu đề quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Chào luật sư! tôi có vướng mắc mong được phúc đáp như sau : Theo quy định tại Khoản 2 điều 56 nghị định 63/2014/nđ-cp ngày 26 tháng 06 năm 2014, khoản 2 ...

Hỏi về chi phí thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu

Xin hỏi dự án được sở xây dựng giao cho ban quản lý dự án mời thầu và trình kết quả đấu thầu cho sở xây dựng phê duyệt nhưng ban quản lý không đủ năng lực ...