Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue
Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu ?

Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu. Hai nhà thầu liên danh nhưng chỉ một bên đứng ra có bảo đảm dự thầu thì có được hay không? Người đứng đầu liên doanh chịu trách nhiệm làm cam kết tín dụng và bảo lãnh dự thầu chỉ ghi tên một công ty đứng đầu liên doanh trong bão lãnh dự thầu và cam kết tín dụng, như vậy có đúng quy định không ? Cảm ơn!

Sử dụng đất đấu thầu hơn 20 thì có được nhận bồi thường khi thu hồi đất không ?

Chào luật sư, tôi có câu hỏi và 1 vấn đề mong luật sư giải đáp :cách đây hơn 20 năm , gia đình tôi có mua lại 1 mảnh đất bao gồm đất ở và đất thầu. Vì ngày ...

Hộ kinh doanh có được tham gia đấu thầu hay không?

Thưa quý công ty, tôi có câu hỏi cần được tư vấn như sau: Tôi là hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật. Tôi được biết thường thì ...

Hướng dẫn cách thức áp dụng mức chỉ định thầu mua sắm hàng hóa ?

Thưa luật sư, Xin luật sư cho tôi hỏi trong điều 54 nghị định 63 quy định hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua ...