Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue
Văn hóa pháp luật của phóng viên báo chí: Thực trạng và giải pháp

Văn hóa pháp luật của phóng viên báo chí: Thực trạng và giải pháp

Báo chí là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, nên văn hóa pháp 1uật của phóng viên báo chí cũng mang những đặc điểm, có nội dung riêng. Làm rõ những đặc điểm, nội dung riêng văn hoá pháp luật của phóng viên, để trên cơ sở đó hoàn thiện, nâng cao nó trong bối cảnh xây dựng và phát triển nền văn hóa pháp luật.

Quy định mới nhất về xử lý kỷ luật Đảng viên sinh con thứ 3 ?

Đảng viên, người lao động, công chức, viên chức ... khi sinh con thứ ba sẽ bị ảnh hưởng như thế nào về công việc, kỷ luật Đảng và các vấn đề pháp lý liên ...

Thủ tục làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài ?

Quan hệ hôn nhân có yêu tố nước ngoài, kết hôn với người nước ngoài, có con chung, con riêng với người nước ngoài... ở Việt Nam tăng cao dẫn đến nhu cầu ...

Đánh giá hộ nghèo dựa trên những tiêu chí nào ?

Qua các năm tiêu chí đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo có những thay đổi như thế nào ? Một số vướng mắc pháp lý liên quan đến chính sách hỗ trợ của nhà nước ...

Hỏi về mẫu đơn xin sinh con thứ ba ? Hình thức kỷ luật khi sinh con thứ ba ?

"Đông con, đông của" là quan niệm của người Việt ta trừ trước tới nay. Tuy nhiên, khi giữ một cương vị xã hội nhất định thì việc sinh con thứ ba có thể ảnh ...

Các trường hợp bị thu hồi Giấy phép xây dựng mới cập nhật 2019

Giấy phép xây dựng bị thu hồi trong trường hợp nào? Một số biểu mẫu thông dụng trong lĩnh vực xin cấp giấy phép xây dựng hiện nay ? Và một số vấn đề pháp lý ...

Thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân bị mất thực hiện như thế nào ?

Chứng minh thư nhân dân hay thẻ căn cước công dân bị mất, bị hỏng, bị hết hiệu lực thì thủ tục xin cấp lại như thế nào ? Mất bao lâu thời gian để có thể cấp ...