Thời gian thử việc có được tính là thời gian làm việc thực tế hay không ?

Thời gian thử việc có được tính là thời gian làm việc thực tế hay không ?

Thử việc là cơ hội để người lao động và chủ sử dụng lao động đánh giá lẫn nhau về sự phù hợp, hòa hợp giữa các bên qua đó xây dựng quan hệ lao động bền chặt trong tương lai. Luật sư tư vấn, giải đáp một số vướng mắc pháp lý về chế độ thử việc:

Nhân viên thử việc có được trả lương không ? Mức lương thử việc

Chủ sử dụng lao động thỏa thuận thử việc không lương thì có hợp pháp, đúng luật không ? Mức lương của hợp đồng thử việc được quy định như thế nào ? và một ...

Những trường hợp nào người lao động không phải thử việc ?

Thử việc có phải là quy định bắt buộc không ? Khi ký hợp đồng thử việc thì tính lương như thế nào ? Xin mẫu hợp đồng thử việc đơn giản nhất ?.... và một số ...

Lao động tự bỏ việc trong thời gian thử việc thì có được trả lương không ?

Pháp luật lao động quy định như thế nào về thời gian thử việc ? Thu nhập từ tiền thử việc có phải đóng thuế không ? Người thử việc có được hưởng các chế độ ...

Quy định về thời gian thanh lý hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động ?

Thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng thử việc theo quy định luật lao động hiện nay như thế nào ? Một số vướng mắc liên quan đến các chế độ tiền lương, thời gian ...

Dịch vụ nổi bật