Trả lương thử việc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng có phạm luật không ?

Trả lương thử việc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng có phạm luật không ?

Cách xác định mức lương thử việc so với mức lương chính thức là bao nhiêu phần trăm ? Cách hạch toán tiền lương với lao động thử việc ? và các vướng mắc liên quan đến hợp đồng thử việc sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Công chức là gì ? Khái niệm công chức được hiểu như thế nào ?

Công chức, viên chức, cán bộ nhà nước là những thuật ngữ pháp lý thường được sử dụng tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ nội hàm của khái niệm này và sực ...

Dịch vụ nổi bật