Khi nào người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Khi nào người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Chỉ có người lao động mới có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay cả chủ sử dụng cũng có quyền này ? khi chấm dứt hợp đồng lao động các bên sẽ phát sinh những quyền và nghĩa vụ pháp lý gì ? và một số vấn đề liên quan sẽ được Luật sư tư vấn và giải đáp:

Dịch vụ nổi bật