Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue
Vụ án tranh chấp về hợp đồng lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Vụ án tranh chấp về hợp đồng lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ở Việt Nam, trong bối cảnh thị trường lao động cung đang vượt cầu cho nên các cuộc biểu tình, đình công chưa diễn ra một cách phổ biến tuy nhiên các tranh chấp trong lĩnh vực lao động diễn ra một cách thường xuyên và có nhiều vụ việc hết sức phức tạp.

Dịch vụ nổi bật