Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue
Tư vấn về mức thuế suất của dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp ?

Tư vấn về mức thuế suất của dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp ?

Mức thuế suất giá trị gia tăng của các Công ty có chức năng đại diện sở hữu công nghiệp được ưu đãi hơn không ? Thủ tục đăng ký đại diện sở hữu công nghiệp và một số vấn đề pháp lý liên quan khác sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Mức phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế là bao nhiều tiền ?

Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích hay nhãn hiệu hàng hóa và các đối tượng khác là chứng nhận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyền sở hữu ...

Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu ? Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu là một trong những bước đầu tiên và quan trọng nhất để xác lập quyền sở hữu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với sản ...

Đăng ký bảo hộ giống cây trồng và danh sách giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới là một trong những quyền sở hữu công nghiệp được quy định cụ thể trong luật sở hữu trí tuệ. Trong bài viêt này, Luật Minh ...

Dịch vụ nổi bật