Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue
Đăng ký quyền đối với giống cây trồng được quy định như thế nào?

Đăng ký quyền đối với giống cây trồng được quy định như thế nào?

Bảo hộ quyền đối với giống cây trồng mới được Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định cụ thể. Trong bài viết này, Luật Minh khuê sẽ phân tích và làm rõ thêm các vấn đề pháp lý liên quan, cụ thể:

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm những gì ? Cách soạn đơn đăng ký thương hiệu

Kiến thức pháp luật sở hữu trí tuệ của người dân Việt Nam nói chung còn chưa thực sự phổ biến. Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sở hữu ...

Khái niệm quyền liên quan và Những đối tượng nào được bảo hộ dưới hình thức quyền liên quan ?

Quyền liên quan là gì ? Đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa quyền liên quan ? Cách thức sử dụng quyền liên quan và đăng ký bảo hộ quyền liên quan ?... sẽ ...

Định nghĩa về bí mật kinh doanh và những loại thông tin có thể đăng ký bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh ?

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, để đáp ứng nhu cầu và mong muốn mới ngày càng gia tăng của khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm ...

Tên thương mại là gì ? Quyền sử dụng tên thương mại ? Đăng ký tên thương mại

Tên thương mại thường được hiểu là tên gọi (tên gọi riêng biệt) đã được tổ chức, doanh nghiệp đăng ký với cơ quan có thẩm quyền (cơ quan nhà nước) và được ...

Hình ảnh trong bản mô tả kiểu dáng công nghiệp ?

Việc cung cấp các hình ảnh chụp các chiều đối với một kiểu dáng công nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp là điều bắt buộc. ...

Dịch vụ nổi bật