Xử lý trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm quy định về sở hữu công nghiệp như thế nào ?

Xử lý trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm quy định về sở hữu công nghiệp như thế nào ?

Hiện nay, các tên thương mại mà doanh nghiệp đặt hoặc đăng ký với sở kế hoạch đầu tư thường gây nhầm lẫn với những đối tượng là nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ. Luật Minh khuê phân tích các quy định pháp lý về vấn đề trên:

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu trí tuệ về bản chất nó được xem như một tài sản vô hình vì vậy có quyền chuyển giao, chuyển nhượng cho người khác nhưng phải tiến hành đăng ký ...

Tư vấn về mức thuế suất của dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp ?

Mức thuế suất giá trị gia tăng của các Công ty có chức năng đại diện sở hữu công nghiệp được ưu đãi hơn không ? Thủ tục đăng ký đại diện sở hữu công nghiệp ...

Mẫu Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 01-SĐĐ)

Sở hữu công nghiệp là gì ? Quy định về sử dụng sở hữu công nghiệp và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký quyền sở hữu ...

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế - giải pháp hữu ích

Để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 06 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu ...

Mẫu Tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp mới nhất

Trong quá trình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chủ đơn có quyền sửa đổi các nội dung trong tờ khai đăng ký và nộp lại cho cục sở hữu trí tuệ để xem ...

Mẫu Tờ khai yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp mới nhất

Mỗi loại văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có thời hạn khác nhau do vậy khi hết thời hạn này, chủ sở hữu văn bằng bào hộ đó phải tiến hành thủ tục xin ...

Mức phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế là bao nhiều tiền ?

Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích hay nhãn hiệu hàng hóa và các đối tượng khác là chứng nhận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyền sở hữu ...

Dịch vụ nổi bật