Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue
Phụ cấp công tác phí có tính thuế TNCN không ?

Phụ cấp công tác phí có tính thuế TNCN không ?

Chào luật sư! Luật sư có thể cho tôi biết theo TT96/2015 quy định về công tác phí thì từ năm 2015 trở đi, mức phụ cấp công tác phí được xác định theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp.

Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và khả năng đáp ứng của Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đã tham gia dự 07 vòng đàm phán xây dựng Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Công ước) và là một trong những ...

Tư vấn pháp luật hiện hành về quyền của người nộp thuế

Xét về bản chất, quan hệ pháp luật thuế là quan hệ pháp luật hành chính, thiết lập giữa Nhà nước với các pháp nhân và thể nhân khác trong xã hội và được ...

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp thưởng bằng cổ phiếu

Mới đây, Bộ Tài chính đã có Công văn số 14169/BTC-TCT gửi Cục thuế TP Hồ Chí Minh, hướng dẫn về việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trong ...

Điều chỉnh thuế GTGT và thuế TNDN: Ai hưởng lợi?

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với nhiều quy định tạo điều kiện ...

Tính thuế thu nhập cá nhân và cơ chế phân chia cổ tức của doanh nghiệp

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp điển hình, chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng số các doanh nghiệp được thành lập ở tất cả các quốc gia phát triển ...

Tìm hiểu các quy định cơ bản về thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)

Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu. Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị ...

Tình hình sử dụng, quản lý hoá đơn hiện nay

Trong các năm qua, đại bộ phận các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đều chấp hành nghiêm chỉnh chế độ in phát hành, quản lý sử dụng hoá đơn và đã thực ...

Dịch vụ nổi bật