Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Cá nhân chuyển nhượng cổ phần, vốn góp có phải nộp thuế TNCN không ?

Việc chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không ? Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì nộp ...

Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân được tính như thế nào?

Khi nào thì cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân được tính như thế nào? Cách kê khai ra sao? Nếu nộp thừa số thuế thu ...

Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế ?

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế là bao lâu? Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì có bị xử phạt nữa hay không? Làm gì để không bị xử ...

Thừa kế đất từ bố, mẹ có phải nộp thuế thu nhập cá nhân ?

Tài sản thừa kế có phải nộp thuế không ? Việc phân chia tài sản thừa kế thực hiện như thế nào ? Quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp đối với tài ...

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót mới nhất năm 2019

Khi viết sai hóa đơn thì xử lý như thế nào để không bị phạt thuế ? Cung cấp mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn xuất sai, nhầm lẫn ? và một số vấn đề pháp lý ...

Mẫu đề nghị tạm ứng, thanh toán tiền tạm ứng mới nhất năm 2019

Trong quá trình quản lý, điều hành, hoạt động của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc cập nhật và ứng dụng, áp dụng hay sử dụng mẫu biểu nào để làm và thực ...

Dịch vụ nổi bật