Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 số 09/2012/QH13

Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội thông qua Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13, nội dung cụ thể:

Luật Công đoàn năm 2012 số 12/2012/QH13 của Quốc hội

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Công ty luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn văn bản luật này để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

Pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2006 số 29/2006/PL-UBTVQH11

Ngày 05 tháng 04 năm 2006, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ...

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm 2007 số 31/2007/PL-UBTVQH11

Ngày 08 tháng 03 năm 2007, Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 31/2007/PL-UBTVQH11:

Dịch vụ nổi bật