Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue
Bài viết mới nhất

Quyết định 3362/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt Đề án Thí điểm cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực Đất đai, Lao động – Thương binh và Xã hội tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu, Hòa Phong và phường Xuân Hà thuộc thành phố Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRÊN CÁC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TẠI UBND CÁC XÃ HÒA CHÂU, HÒA ...

Dịch vụ nổi bật