Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

 

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai 2013.

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

2. Nội dung phân tích:

Bạn muốn chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất để xây dựng xưởng sản xuất tức là muốn chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà cụ thể là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp theo điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013. Việc tính giá chuyển đổi trong trường hợp này sẽ căn cứ vào khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai 2014 như sau: 

>> Xem thêm:  Có thể chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở (đất thổ cư) hay không ?

"Điều 109. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất

1. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 57 của Luật này thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây:

a) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất;..."

 Ngoài ra vì đất trng lúa là loại đất đặc thù nên bạn cần tham khảo thêm về khoản tiền phải nộp ngoài những khoản cần nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất, vấn đề này được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa:

"Điều 5. Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp

1. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

2. Tùy theo điều kiện cụ thể tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức nộp cụ thể nhưng không thấp hơn 50% số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải chuyển sang đất phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất lập bản kê khai số tiền phải nộp, tương ứng với diện tích đất chuyên trồng lúa nước được nhà nước giao, cho thuê và nộp vào ngân sách cấp tỉnh theo quy định."

Kết luận:

- Giá chuyển mục đích sử dụng đất chính là tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất. Mức cụ thể sẽ dựa trên bảng giá đất của từng địa phương.

Trên đây là những giải đáp, tư vấn từ phía Công ty Luật Minh Khuê cho câu hỏi của Quý khách hàng. Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời Quý khách hàng vui lòng gửi thư theo địa chỉ email hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất nhà ở?