Tôi đọc nghị định 43/2014/NĐ-CP điều 20 khoản 1 điểm a: a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở quy định tại Khoản 4 Điều 103 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức công nhận đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.
Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;"
Vậy gia đình tôi có phải nộp tiền sử dụng đất phần diện tích ngoài hạn mức 120m2 không?

Mong nhận sự tư vấn của Công ty!

Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: NVT

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Đất đai của công ty Luật Minh Khuê

Gia đình tôi có phải nộp tiền sử dụng đất phần diện tích ngoài hạn mức 120m2 không ?

Luật sư tư vấn Luật Đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về tiền sử dụng đất

Nội dung trả lời:

Căn cứ vào Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ - CP quy định về tiền sử dụng đất :

Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ  sau:

1. Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.

2. Mục đích sử dụng đất.

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất:

Như vậy, theo quy định thì có ba căn cứ để tính tiền sử dụng đất một là diện tích đất, hai là mục đích sử dụng đất, ba là giá đất. Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng ở đây theo quy định được hiểu là toàn bộ diện tích đất (cả đất trong hạn mức và vượt hạn mức). Trường hợp cụ thể của gia đình bạn, diện tích đất phải nộp thuế là toàn bộ diện tích mảnh đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (cả đất trong hạn mức và vượt hạn mức).  Nên gia đình bạn phải nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất đang sử dụng, bao gồm cả 120mtrong hạn mức và 209 mđất vượt hạn mức.

Trên đây là phần trả lời của chúng tôi. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới tổng đài 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai.