Giá niêm yết (list price) là giá hàng hoá hoặc dịch vụ được thông báo cho người mua biết dưới dạng bảng giá. Giá mà người mua thực sự trả thường thấp hơn giá này vì các nhà cung cấp sẵn sàng giảm giá khi được trả bằng tiền mặt và hoặc chiết khấu cho những người mua lượng hàng lớn. Rất nhiều nhà cung cấp quy định giá bán lẻ cho sản phẩm của mình, nhưng giá thực tế phải trả có thể thấp hơn nhiều so với giá quy định do có sự cạnh tranh trong khâu bán lẻ.