Câu hỏi được biên tập từ chuyên muc Tư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê

Giá thuê mua nhà ở xã hội được tính tại thời điểm đăng kí thuê mua nhà ở hay tại thời điểm giao nhà?

Luật sư tư vấn luật dân sự : 1900.6162

Trả lời:

(Câu trả lời đang được cập nhật)