Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Luật đất đai 2013

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nội dung tư vấn

Chào các luật sư. Em xin phép được hỏi gia đình em tại Huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn. Cách đây vài tháng thì nhận được tin kho bạc nhà nước huyện chuyển địa điểm tới đất mà nhà em đang sử dụng. Nhưng đất này đang được sử dụng với mục đích là đất trồng lúa nước. Đặc biệt hơn là đat nhà em là đất mặt quốc lộ 279 nhưng hiện tại chỉ được đền bù theo giá 60k/ m2 vậy những nhà xung quanh đó họ mua theo giá 3tr/m2 thì nhà e có thiệt không và quy định mức cụ thể như thế nào ạ rất mong các luật sư giải đáp giúp em xớm. e cảm ơn! Hiện nay họ đã gọi lên nhận tiền đợt 2 rồi nhưng còn có 6 hộ dân chưa đồnag ý.
Chào luật sư. Tôi có câu hỏi mong nhận được sự tư vấn của luật sư. Hiện tại gia đình tôi đang sinh sống tại huyện Yên Thủy- Hòa Bình. Nay nhà nước nâng cấp đường 12b nên đã mở rộng hành lang vào phần sỏ đỏ đất nhà tôi. Tôi nghe nói đất nhà tôi không nằm trong diên được đền bù vì được cấp đất sau năm 1982 .Như vậy đúng hay sai? Vì sao?
Chào luật sư! Cho cháu xin hỏi 1 vấn đề mà cả xã cháu đang quan tâm ạ: cháu ở võ miếu,thanh sơn,phú thọ. Hiện tại tại khu vực cháu đang sinh sống được nâng cấp lại đường và làm lại cầu qua sông,vì vậy phải đi qua đất và ruộng lúa của nhiều nhà,tuy nhiên việc đền bù đất rất có vấn đề bởi lúc công bố 35 nghìn đồng /m2,luc lai 50 nghìn,rồi lại 75k.vì vậy kính mog luật sư cho cháu hỏi với đất trồng lúa tại khu vực cháu được đền bù bao nhiêu tiền /m2 và đất thổ cư bao nhiêu tiền/m2 ạ.vì nông thôn kém hiểu biết nên mong luật sư gíup đỡ để người dân không phải chịu thiệt ạ! Cảm ơn luật sư!

Về nguyên tắc, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai quy định:

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Việc bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp được quy định tại điều 77 Luật đất đai 2013:

Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:
a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;
b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;
c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Cao Bằng

Cách tính các chi phí đầu tư còn lại vào đất được hướng dẫn Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau: 

a) Chi phí san lấp mặt bằng; 

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp; 

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; 

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất. 

3. Điều kiện xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại: 

a) Có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất. Trường hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại; 

b) Chi phí đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. 

4. Chi phí đầu tư vào đất còn lại được tính phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm có quyết định thu hồi đất và được xác định theo công thức sau: 

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Phú Yên

P=((P1+P2+P3+P4)/T1)xT2 

Trong đó: 

P: Chi phí đầu tư vào đất còn lại; 

P1: Chi phí san lấp mặt bằng; 

P2: Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp; 

P3: Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; 

P4: Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất; 

T1: Thời hạn sử dụng đất; 

T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại. 

Đối với trường hợp thời điểm đầu tư vào đất sau thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thời hạn sử dụng đất (T1) được tính từ thời điểm đầu tư vào đất.

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Chào quý công ty, mong công ty tư vấn giúp tôi trường hợp của tôi như sau: Dự án thủy điện khi tiến hành xây dựng đã chi trả các khoản tiền đền bù đất đai, hoa màu cho người dân nằm trong vùng dự án, tuy nhiên công ty không trực tiếp chi trả cho người dân mà chi trả thông qua Hội đồng đền bù của huyện (dự án xây dựng trong địa phận của huyện), bố tôi là chủ tịch hội đồng đền bù, trong quá trình chi trả cho người dân đã có một số cán bộ cấp dưới của bố tôi tham ô, ăn xén tiền của dân đến hàng chục tỷ đồng, qua các dấu hiệu khả nghi, công an đã vào cuộc điều tra. Khi điều tra chưa kết thúc thì ngày 20/1/2015 bố tôi qua đời vì bị nhồi máu cơ tim, 3 ngày sau (tức ngày 23/1/2015) công an tỉnh đã đọc quyết định bắt tạm giam 3 cán bộ dưới quyền bố tôi để tiếp tục điều tra, trong quyết định, bố tôi không bị bắt tạm giam nhưng có thể bị quy vào tội thiếu trách nhiệm quản lý gây hậu quả nghiêm trọng, hơn nữa, bố tôi đã mất, gia đình lo lắng nếu các cán bộ bị bắt đổ tội cho bố tôi và không có ai đối chứng. Do vậy tôi muốn hỏi trong trường hợp này, bố tôi sẽ phải chịu hình phạt như thế nào? Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì tài sản gia đình tôi có bị tịch thu không? Gia đình tôi phải làm gì để chuẩn bị trước khi điều tra kết thúc? Mong nhận được sự tư vấn sớm từ phía quý công ty, tôi xin chân thành cảm ơn!

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 107 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 thì khi người phạm tội đã chết thì không được khởi tố vụ án hình sự. Cụ thể:

Điều 107. Những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự

Không được khởi tố vụ án hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây:

1. Không có sự việc phạm tội;

2. Hành vi không cấu thành tội phạm;

3. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự;

4. Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật;

5. Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự;

6. Tội phạm đã được đại xá;

7. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác."

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục ly hôn trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Trước tiên tôi xin gửi lời chào trân trọng đến quý luật sư. Do tôi có một số ý kiến tranh cãi nên muốn nhờ luật sư giải đáp giúp tôi một vài câu hỏi để tôi có thể hiểu rõ hơn. 1. Nếu tôi đã cắt hộ khẩu và chuyển đi nơi khác sinh sống thì khi cha mẹ tôi làm lại hộ khẩu mới có còn tên của tôi nữa không? 2. Ông nội của tôi đã đứng tên chủ hộ khẩu. Ông tôi được đền bù đất và đứng tên sổ đỏ, ông lại xin giấy cấp phép xây dựng trên thửa đất đó. Cho tôi hỏi vậy ông của tôi có được quyền đứng tên chủ hộ khẩu trên nhà mới xây dựng nữa hay không? 3. Một người có thể đứng tên chủ hộ khẩu bao nhiêu căn nhà? Mong sớm nhận được câu trả lời của quý luật sư. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Đã gửi từ iPhone của tôi

1 và 3. Về nguyên tắc, mỗi người chỉ được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại một nơi. Bạn đã cắt hộ khẩu ở nhà cha mẹ thì khi cha mẹ bạn làm lại sổ hộ khẩu, bạn sẽ không có tên trong sổ đó nữa.

2. Khoản 4 Điều 5 Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định:

4. Không đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới, thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
a) Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng; 
b) Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép; 
c) Chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp những người có quan hệ là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con chuyển đến ở với nhau); 
d) Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
đ) Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

chào luật sư, cho em hỏi 1 vấn đề ạ. Một người có thể được đền bù đất 2 lần hay không? Ví dụ anh A có 150 mét vuông đất, sau khi Nhà nước thu hồi 100 mét vuông và đến bù cho anh ta rồi. Một thời gian sau Nhà nước muốn thu hồi nốt 50 mét vuông còn lại. Vậy anh A có được đền bù nhà ở tiếp không? căn cứ vào đâu ạ? Em xin cám ơn.

Về nguyên tắc, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường thì được bồi thường.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật.

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất