Chào bạn , luật Minh Khuê xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi , với câu hỏi của bạn chúng tôi đã nghiên cứu và xin được trả lời như sau :

1. Cơ sở pháp lý :

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 03/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ

- Hướng dẫn số 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 hướng dẫn cụ thể về quy trình và thủ tục vay vốn chương trình tín dụng học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg

Xin các luật sư cho tôi biết tôi vay tiền vay cho HSSV đi học chưa có việc làm , tôi xin gia hạn thì có được không ? Xin cảm ơn luật sư !

 2. Nội dung tư vấn : 

Theo điều 11 Quyết định số 157/2007QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/9/2007, Quyết định số 853/QĐ-TTgngày 03/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên (HSSV) và các văn bản khác liên quan, có quy định như sau:

Điều 11. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ và chuyển nợ quá hạn:
1. Đến kỳ trả nợ cuối cùng, người vay có khó khăn chưa trả được nợ, phải có văn bản đề nghị gia hạn nợ thì được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ cho đối tượng vay vốn; thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ.
2. Trường hợp đối tượng được vay vốn không trả nợ đúng hạn theo kỳ hạn trả nợ cuối cùng và không được phép gia hạn nợ, Ngân hàng Chính sách xã hội chuyển thành nợ quá hạn. Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội có biện pháp thu hồi nợ.
3. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định cụ thể việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ và chuyển nợ quá hạn.

Vậy trong trường hợp bạn muốn gia hạn thời gian trả nợ thì bạn cần làm đơn đề nghị được gia hạn trả nợ , nếu rĩ thu nhập hiện tại và hoàn cảnh khó khăn của mình sau đó gửi lên ngân hàng chính sách xã hội để được giả quyết gia hạn .

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Quy định mới về lãi suất trong Bộ luật dân sự hiện hành

Bộ phận tư vấn Luật Dân sự - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Đất chuyên dùng ? Đất chuyên dùng có được cầm cố, thế chấp hay không ?