Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012.

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật Lao động

Nội dung tư vấn:

Công ty đơn phương chấm dứt HĐLD trái luật với tôi, liệu tôi có thể khởi kiện sau khi đã nhận quyết định chấm dứt HĐLĐ, trợ cấp thôi việc và sổ BHXH không ? Chân thành cám ơn

Khi có căn cứ về việc NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện thủ tuc khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện nơi công ty có trụ sở và thủ tục này theo quy định tại Khoản 1 Điều 201 BLLĐ 2012 thì tranh chấp này sẽ không phải thực hiện qua hòa giải tại cơ sở.

Người lao động đang trong thời gian xử lý kỷ luật có đơn xin thôi việc thi giải quyết thế nào? Xin luật sư tư vấn giúp, Xin cảm ơn!

Việc người lao động đang trong thời gian xử lý kỉ luật muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì việc chấm dứt này có đúng pháp luật hay không còn phụ thuộc vào việc loại hợp đồng lao động mà NLĐ ký kết là loại hợp đòng lao động gì và chấm dứt trong trường hợp nào theo quy định tại Điều 38 BLLĐ 2012 như sau:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Theo đó, nếu HĐLĐ mà người lao động ký kết là HĐLĐ không xác định thời hạn thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, còn nếu HĐLĐ xác định thời hạn hoặc HĐLĐ theo mùa vụ thì bên cạnh thời hạn báo trước, NLĐ chỉ được chấm dứt khi có các căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 như trên.

Tôi đã ký HĐ 1 năm ngày 1/1/2016, lương thực nhận 6tr5, làm từ thứ 2 đến thứ 6. Ngày 4/10/2016, tôi bị cho thôi việc với lý do là không phù hợp phong cách làm việc với sếp, và được yêu cầu từ ngày 5/10/2016 không cần đến cty. Vậy tôi sẽ nhận được các khoản bồi thường nào và cụ thể là bao nhiêu? (Lương trả vào ngày làm việc cuối cùng của tháng, lần gần nhất là 30/9/2016). Chân thành cám ơn.

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì theo quy định tại Điều 126 về hình thức xử luật sa thải việc công ty chấm dứt HĐLĐ là không có căn cứ cho nên việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ này là trái pháp luật và công ty bạn sẽ phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 42 BLLĐ như sauu:

Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Tôi làm việc tại công ty A vào tháng 10/2015 và hết hạn vào tháng 12/2015( HĐ thỏa thuận làm việc trong vòng hai tháng) Nhưng từ tháng 12/2015 đến nay tôi vẫn công tác tại công tác tại công ty A nhưng không có ký thêm bất kì hợp đồng nào khác. Đến nay tôi bị công ty A cho thôi việc không lý do, không văn bản và không báo trước. Vậy công ty A làm vậy có đúng luật không và quyền lợi của tôi như thế nào trong trường hợp này? Tôi xin cảm ơn Trân trọng !!!

Hợp đồng đã giao kết của bạn trong trường hợp này là HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định. Do đó. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 BLLĐ 2012 khi HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì HĐLĐ xác định thời hạn sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và HĐLĐ mùa vụ sẽ trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. Do đó, sau khi hết hạn mà hai bên không tiếp tục ký kết HĐLĐ mới thì HĐLĐ của bạn sẽ đương nhiên chuyển thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 12 tháng.

Việc chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ sẽ phải thực hiện theo theo các căn cứ quy định tại Điều 38 BLLĐ 2013 và tuân thủ thời hạn báo trước. Tuy nhiên trong trường hợp này, công ty đã tiến hành sa thải trái pháp luật đối với bạn. DO đó, công ty sẽ có nghĩa vụ với bạn theo quy định tại Điều 42 BLLĐ 2013.

Kính chào luật sư! Tôi muốn hỏi luật sư rằng: tôi làm ở một công ty từ 1/3/2006 đến nay 2016. Từ 2009 thì chuyển sang đóng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy cho tôi hỏi tôi hưởng được mấy năm trợ cấp thôi việc ạ? Và số tiền được lãnh là bao nhiêu ạ? Mức lương cơ bản hiện nay của tôi là 5 500 000..

Do bạn không cung cấp rõ bạn tham gia bảo hiểm xã thất nghiệp từ thời điểm nào năm 2009 nên chúng tôi không thể tính chính xác thời gian được hưởng trợ cấp thôi việc và số tiền được hưởng. Bạn có thể căn cứ vào quy định sau để xác định cụ thể theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 BLLĐ 2012: Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật, về luật dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

 Bộ phận Tư vấn Pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Khuê.