Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012

2. Nội dung tư vấn:

Cháu xin chào đoàn luật sư. Cháu có hai câu hỏi muốn luật sư tư vấn và giải đáp kĩ ạ. Câu 1: Khi một trong hai bên vi phạm hợp đồng lao động thì cơ quan nào sẽ xử lý ạ? Câu 2: Để hạn chế tình trạng đi trễ của nhân viên hay công nhân thì một số công ty ra quy định trừ tiền lương khi đi trễ. Vậy công ty đó có vi phạm luật lao động không ạ? Và nếu có thì công ty đó sẽ bị xử lý như thế nào và cơ quan nào sẽ xử lý ạ? Cháu xin cảm ơn luật sư

1. Khi một trong hai bên vi phạm hợp đồng lao động thì cơ quan nào sẽ xử lý ạ ?

Khi một trong hai bên người lao động hoặc người sửu dụng lao động mà vi phạm hợp đồng, gây tranh chấp về lao động thì cơ quan giải quyết tranh chấp lao động được quy định như sau:

" Điều 200. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

1. Hoà giải viên lao động.

2. Toà án nhân dân.

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021

Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động

1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.

3. Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải.

Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.

>> Xem thêm:  Nội các là gì ? Khái niệm nội các được hiểu như thế nào ?

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.

Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.

Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.

Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.

4. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết."

Theo đó cơ quan có thẩm giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là hòa giải viên lao động và tòa án nhân dân.

2. Để hạn chế tình trạng đi trễ của nhân viên hay công nhân thì một số công ty ra quy định trừ tiền lương khi đi trễ. Vậy công ty đó có vi phạm luật lao động không ạ? Và nếu có thì công ty đó sẽ bị xử lý như thế nào và cơ quan nào sẽ xử lý ạ? Cháu xin cảm ơn luật sư

Bộ luật lao động 2012 quy định các hành vi bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động như sau:

" Điều 128. Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động

1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động."

Do đó việc xử phạt cắt lương của người lao động là không đúng. 

Kính cháo quý công ty, Tôi hiện đang làm cho 1 doanh nghiệp và có 1 số câu hỏi liên quan đến hợp đồng lao động, mong nhận được sự tư vấn của quý công ty. Tôi làm việc tại doanh nghiệp này được hơn 3 năm. Tuy nhiên Hợp đồng lao động gần nhất đã hết hiệu lực vào ngày 31/12/2015. Đến nay 04/2016, doanh nghiệp vẫn chưa cung cấp bản hợp đồng hay phụ lục hợp đồng mới cho tôi. Trong thời gian trên tôi vẫn đi làm và nhận lương đầy đủ. Vậy tôi có 1 số câu hỏi sau: - Tính cả các lần ký phụ lục hợp đồng để tăng lương hay gia hạn, tôi đã ký 3 lần, vậy hợp đồng lao động tới đây, tôi có chắc chắn được gia hạn ko xác định thời gian hay không? - Nếu tôi nghỉ việc tại doanh nghiệp này, mà họ vì lý do nào đó, không ký Hợp đồng có hiệu lực từ sau ngày 31/12/2015 cho tôi, thì tôi bị ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi về lương, bảo hiểm? Mong sớm nhận được tư vấn của quý công ty. Xin cảm ơn! Sent from my iPhone

 Hợp đồng lao động được quy định như sau:

" Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

>> Xem thêm:  Hợp đồng lao động vô hiệu khi nào ? Các trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu ?

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."

Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện tại bạn mới chỉ ký kết với công ty một hợp đồng lao động xác định thời hạn, nên hợp đồng tiếp theo công ty vẫn được phép ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn với bạn thêm một lần nữa được. Tuy nhiên việc công ty ký với bạn 3 lần phụ lục hợp đồng nhằm mục đích gia hạn thời hạn hợp đồng là không đúng theo quy định của pháp luật:

" Điều 5. Sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động."

Dear Luật Sư Minh Khuê! Văn phòng luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề: 1> Tôi ký hợp đồng lao động trong một công ty nhỏ và công ty này là công ty thành viên của công ty lớn hơn . giám đốc công ty nhỏ cũng giữ chức vụ phó GĐ điều hành công ty lớn.Dưới sự điều hành của giám đốc tôi tạm ứng công ty nhỏ một số tiền, và cũng có tạm ứng công ty lớn một số tiền nữa dùng để thi công công trình. Nhưng lý do là tôi xin nghỉ việc: và các khoản tạm ứng phòng kế toán yêu cầu tôi hoàn ứng số tiền đã ứng. - Tôi đã trình bày với giám đốc nhỏ và giám đốc nhỏ nói sẽ hoàn ứng hết cho tôi các khoản tạm ứng (vì tôi làm việc dưới sự chỉ đạo của giám đốc nhỏ nên giám đốc biết tôi chi những số tiền tạm ứng vào những hạng mục nào) - vậy để nghỉ việc được và không còn liên quan gì nữa đến công ty và pháp luật thì tôi phải làm những gi? và nếu giám đốc nhỏ chỉ nói mà không hoàn ứng cho tôi thì tôi phải giải quyết thế nào? - Cám ơn Văn Phòng Luật sư! Trân Trọng ! --

Bộ luật lao động 2012 nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như sau:

" Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

>> Xem thêm:  Khi nào được điều chuyển người lao động sang làm việc ở vị trí khác ?

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán."

Do đó căn cứ vào quy định này thì sau 7 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì hai bên phải thanh toán hết cho nhau, do đó trong thời gian 7 ngày công ty phải có trách nhiệm thanh toán cho bạn. Nếu công ty không thanh toán thì bạn có thể khiếu nại nên công ty mẹ, nếu công ty không giải quyết thì bạn có thể gửi đơn yêu cầu đến phòng lao động thương bình và xã hội hoặc tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty đặt trụ sở, theo thủ tục sau:

" Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động

1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

>> Xem thêm:  Chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn có phải bồi thường ?

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải."

Xin cho hỏi tôi đã hết hanh hợp đồng lao động ngày 14/4/2016, tôi nghỉ và có thông báo cho bên nhân sự. Nhưng họ yêu cầu tôi phải viết đơn xin nghỉ báo trước 1 tháng với lý do: trước đó ngày 30/3 tôi có ký 1 tờ gọi là bản đánh giá tái ký hợp đồng. Họ nói như vậy tôi phải theo luật là sau 30 mới được nghỉ, trong khi đó hợp đồng lao động để tiếp tục tôi chưa ký. Vậy xin hỏi tôi có được nghỉ hay không và theo luật thì tôi có được nhận đủ số lương mà tôi làm trong tháng vừa qua và sổ bảo hiểm tôi đã đóng hay không? Tôi có phải bồi thường bất kỳ cái gì hay không, và công ty có quyền giữ bảo hiểm và lương của tôi hay không? Xin chân thành cảm ơn Đã gửi từ iPhone của tôi

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như sau:

" Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

................................................................................"

Theo đó hết thời hạn hợp đồng thì thời hạn hợp đồng của bạn chấm dứt, trường hợp này bạn phải lưu ý giúp mình xem biên bản mình ký có phải là phụ lục hợp đồng nhằm gia hạn thời hạn hợp đồng không. Nếu đó không phải phụ lục hợp đồng thì đây không phải là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp động lao động nên bạn không cần phải thực hiện nghĩa vụ báo trước. Công ty phải có trách nhiệm trả đủ lương cho bạn và chốt sổ bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm:  Hợp đồng khoán việc có phải là hợp đồng lao động không ?

Người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng có được hưởng tiền lễ tết theo quy định của pháp luật không ạ. theo thông tư nào, điều nào khoản nào ạ

Nếu như bạn muốn hỏi về tiền thưởng trong những ngày này thì tùy thuộc vào quy định của công ty bạn, pháp luật không quy định cụ thể vấn đề này. 

Nếu bạn muốn hỏi về tiền lương làm thêm giờ trong những ngày này thì những người này vẫn sẽ được hưởng tiền lương làm thêm giờ trong những ngày này như sau:

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Người lao động thì được định nghĩa như sau: " 1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động." ( Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Bộ luật lao động 2012 )

>> Xem thêm:  Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động một cách hợp pháp ?

Hợp đồng theo mùa vụ vẫn được coi là hợp đồng lao động nên đương nhiên họ được hưởng. Còn việc không ký kết hợp đồng lao động là không đúng với quy định của pháp luật,nếu có xảy ra tranh chấp thì mình phải chứng minh đã làm việc cho công ty.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư hình sự. 

>> Xem thêm:  Tư vấn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp ?