Thưa Luật Minh Khuê! Hiện tôi có vay vốn tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa. Với hình thức thế chấp sổ đỏ nhà để mua xe ô tô. Ngân hàng NN&PTNT bắt buộc gia đình tôi phải mua bảo hiểm xe ô tô do ngân hàng bán và trong thời gian thực hiện hoàn trả gốc và lãi (hình thức trả góp gốc và lãi theo tháng trong thời gian là 60 tháng) gia đình tôi bắt buộc phải mua bảo hiểm xe tại ngân hàng mà không được quyền mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm khác. Ngân hàng NN&PTNT có ghi ở đây là người hưởng quyền lợi bảo hiểm là ngân hàng NN&PTNT chứ không phải gia đình tôi vậy có đúng với luật pháp không?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sựcông ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến gọi số1900.6162

 

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2005

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi bổ sung năm 2011

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 567 Bộ luật dân sự năm 2005 thì hợp đồng bảo hiểm là:

"Điều 567. Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, còn bên bảo hiểm phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm."

Hình thức hợp đồng bảo hiểm được quy định tại Điều 570 Bộ luật dân sự năm 2005:

"Điều 570. Hình thức hợp đồng bảo hiểm  

Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Giấy yêu cầu bảo hiểm có chữ ký của bên mua bảo hiểm là bộ phận không tách rời của hợp đồng bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm."

Ô tô là một loại tài sản nên gia đình bạn sẽ mua bảo hiểm tài sản, Điều 579 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về bảo hiểm tài sản như sau:

"Điều 579. Bảo hiểm tài sản

1. Bên bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm theo các điều kiện đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

2. Trong trường hợp quyền sở hữu đối với tài sản bảo hiểm được chuyển cho người khác thì chủ sở hữu mới đương nhiên thay thế chủ sở hữu cũ trong hợp đồng bảo hiểm, kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu tài sản. Chủ sở hữu cũ là bên mua bảo hiểm phải báo cho chủ sở hữu mới biết về việc tài sản đã được bảo hiểm, báo kịp thời cho bên bảo hiểm về việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản."

Hiện bạn có vay vốn tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa. Với hình thức thế chấp sổ đỏ nhà để mua xe ô tô. Ngân hàng NN&PTNT bắt buộc gia đình bạn phải mua bảo hiểm xe ô tô do ngân hàng bán và trong thời gian thực hiện hoàn trả gốc và lãi (hình thức trả góp gốc và lãi theo tháng trong thời gian là 60 tháng) gia đình bạn bắt buộc phải mua bảo hiểm xe tại ngân hàng mà không được quyền mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm khác. Ngoài ra, Ngân hàng NN&PTNT có ghi ở đây là người hưởng quyền lợi bảo hiểm là ngân hàng NN&PTNT chứ không phải gia đình bạn. Theo Khoản 1 Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi bổ sung năm 2010 quy định quyền và nghĩa của bên mua bảo hiểm bao gồm:

"Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm.

1.Bên mua bảo hiểm có quyền:

a)Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm;

b)Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm;cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm;

c)Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại khoản 3 Điều19, khoản 1 Điều 20 của Luật này;

d)Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

đ)Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặctheo quy định của pháp luật;

e)Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2.Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ:

a)Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

b)Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theoyêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;

c)Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;

d)Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏathuận trong hợp đồng bảo hiểm;

đ)Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

e)Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật."

Như vậy, bên mua bảo hiểm là gia đình bạn chứ không phải là ngân hàng NN&PTNT nên gia đình bạn có quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm và đương nhiên người hưởng quyền lợi bảo hiểm là gia đình bạn. Do đó hành vi Ngân hàng NN&PTNT bắt buộc gia đình bạn mua bảo hiểm do ngân hàng bán và trong thời gian thực hiện hoàn trả gốc và lãi (hình thức trả góp gốc và lãi theo tháng trong thời gian là 60 tháng) gia đình bạn bắt buộc phải mua bảo hiểm xe tại ngân hàng mà không được quyền mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm khác và hành vi ngân hàng có ghi là người hưởng quyền lợi bảo hiểm là ngân hàng NN&PTNT chứ không phải gia đình bạn là trái pháp luật.

 

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Tư vấn Pháp luật dân sự.