1. Cùng thời gian làm tại doanh nghiệp, tôi tham gia giảng dạy tại một trường đại học và cũng đã đóng bảo hiểm tại trường cho đến nay được 15 năm, tôi nên làm thủ tục nghỉ hưu bên nào có lợi hơn và cơ quan bảo hiểm xử lý ra sao về số tiền đóng bảo hiểm 2 bên cũng như các khoản tôi sẽ nhận được khi về hưu gồm những khoản nào và được tính ra sao? 

2. Khi về hưu, ngoài lương hưu tôi được lãnh hàng tháng tại địa phương, tôi còn được lãnh khoản chi trả một lần cho những năm đóng bảo hiểm dư so với số năm quy định của luật BHXH không

3. Doanh nghiệp mà tôi dự định nghỉ, đã trả lời nếu tôi xin thôi việc vào ngày 1/1/ 2017, tôi sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc do công ty chi trả vì ngày 31/7/2017 là tôi đã đến hạn nghỉ hưu (Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại khoản 4 Điều 36 của Bộ luật này) do đó không thuộc diện hưởng trợ cấp này theo Điều 48 BLLĐ 2012. Điều này doanh nghiệp thực hiện đúng hay sai? Nếu doanh nghiệp sai tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

Luật việc làm số 38/2013/QH13

Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Quyết định 959/QĐ-BHXH thu bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp quản lý sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm y tế 2015

Công văn 3663/BHXH-THU ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến gộp sổ BHXH của người lao động có nhiều sổ.

II. Nội dung phân tích: 

1. Cùng thời gian làm tại doanh nghiệp, tôi tham gia giảng dạy tại một trường đại học và cũng đã đóng bảo hiểm tại trường cho đến nay được 15 năm, tôi nên làm thủ tục nghỉ hưu bên nào có lợi hơn và cơ quan bảo hiểm xử lý ra sao về số tiền đóng bảo hiểm 2 bên cũng như các khoản tôi sẽ nhận được khi về hưu gồm những khoản nào và được tính ra sao? 

Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Bộ luật lao động số 2012:

"Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

>> Xem thêm:  Hình thức kỷ luật sa thải và buộc thôi việc khác nhau ở điểm nào ?

Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ."

Mặt khác, Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động có quy định như sau: 

"Điều 4. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động

1. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động:

a) Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

b) Khi hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chấm dứt hoặc thay đổi mà người lao động và người sử dụng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của hợp đồng lao động kế tiếp có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật."

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại  điểm 1.2 khoản 1 Điều 38 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định:

"Điều 38. Quản lý đối tượng

1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc,BHYT, BHTN

>> Xem thêm:  So sánh sự khác nhau giữa trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp mất việc làm ?

1.2. Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất."

Theo quy định trên, bạn giao kết hợp đồng với nhiều người sử dụng lao động (tại doanh nghiệp và tại một trường đại học) nên chỉ được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại công ty đầu tiên nơi mà bạn giao kết hợp đồng lao động đầu tiên đủ điều kiện tham gia bảo hiểm mà không được phép tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cùng lúc tại hai nơi khác nhau. Khi đó, công ty giao kết hợp đồng lao động đầu tiên với bạn sẽ có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (tức là doanh nghiệp nơi bạn làm việc và đóng BHXH 32 năm), công ty còn lại (trường đại học) có trách nhiệm chi trả một khoản tương đương với mức đóng bảo hiểm cùng lúc với kỳ trả lương. Bên cạnh đó, bạn sẽ tham gia bảo hiểm y tế tại công ty mà có mức tiền lương cao nhất.

Ngoài ra, vì bạn đã đóng bảo hiểm cùng lúc ở hai đơn vị nên bạn sẽ được cơ quan bảo hiểm hoàn trả theo quy định của pháp luật, tức là nếu đơn vị sau cũng tham gia bảo hiểm xã hội cho bạn thì khoản tiền đó bạn sẽ được hoàn trả. 

2. Khi về hưu, ngoài lương hưu tôi được lãnh hàng tháng tại địa phương, tôi còn được lãnh khoản chi trả một lần cho những năm đóng bảo hiểm dư so với số năm quy định của luật BHXH không

Hiện nay bạn đã tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp được 32 năm, đến ngày 31/7/2017 tôi đến tuổi nghỉ hưu tức là bạn đã đã đủ điều kiện nghỉ hưu và có số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu nên ngoài lương hưu bạn được lãnh hàng tháng tại địa phương, bạn sẽ còn được lãnh khoản chi trả một lần cho những năm đóng bảo hiểm dư so với số năm quy định của luật BHXH căn cứ theo quy định tại Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

"Điều 58. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội."

3. Doanh nghiệp mà tôi dự định nghỉ, đã trả lời nếu tôi xin thôi việc vào ngày 1/1/2017, tôi sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc do công ty chi trả vì ngày 31/7/2017 là tôi đã đến hạn nghỉ hưu (Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại khoản 4 Điều 36 của Bộ luật này) do đó không thuộc diện hưởng trợ cấp này theo Điều 48 BLLĐ 2012. Điều này doanh nghiệp thực hiện đúng hay sai? Nếu doanh nghiệp sai tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? 

 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp ?

 

Điều 48 Bộ luật lao động quy định về trợ cấp thôi việc, trong đó, nếu thuộc 02 trường hợp sau đây thì sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc, cụ thể là:

" 4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này.". 

Như vậy, công ty trả lời bạn như vậy là đúng. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Tư vấn luật lao động. 

>> Xem thêm:  Chế độ trợ cấp thôi việc đối với Lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ?