1. Vấn đề pháp lý nào có thể làm phát sinh khi Tòa án Việt Nam giải quyết vụ việc ly hôn trên.
2. Có người nói rằng: “Tòa án Việt Nam không có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn nếu cả hai bên đương sự là người nước ngoài”. Vậy tình huống này cần giải quyết ra sao?
3. Và nếu 2 vợ chồng này đã đồng ý với nhau là chọn pháp luật Anh là pháp luật giải quyết tình huống của mình thì liệu rằng Tòa án Việt Nam có thể áp dụng pháp luật Anh là pháp luật do các bên lựa chọn để giải quyết vụ việc ly hôn trên không?

Xin chân thành cảm ơn!

Tên khách hàng: NHA
Điện thoại: 0169.....
Email: sumoko....gmail.com
                                                               

                                      

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004

>> Xem thêm:  Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2014 số 56/2014/QH13

Nội dung tư vấn:

1. Các vấn đề pháp lý có thể phát sinh: Vì đây là vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài vì thế, ngoài các vấn đề pháp lý có thể phát sinh mẫu thuẫn như: tranh chấp về chia tài sản, quyền nuôi con,...còn có các vấn đề pháp lý khác đặc trưng như:

- Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc

- Luật áp dụng trong trường hợp này là luật của quốc gia nào.

- Vấn đề công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài.

2. ý kiến trên là chưa chính xác bởi lẽ:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 410 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004,  Toà án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong các trường hợp sau đây:

"b) Bị đơn là công dân nước ngoài, người không quốc tịch cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam hoặc có tài sản trên lãnh thổ Việt Nam;"

Như vậy, có thể thấy, nếu ông David hoặc bà Julie là bị đơn trong vụ việc yêu cầu giải quyết ly hôn mà cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam hoặc có tài sản trên lãnh thổ Việt Nam thì Tòa án Việt Nam hoàn toàn có thẩm quyền giải quyết vụ việc này sau khi nhận được yêu cầu giải quyết của nguyên đơn.

3. Về vấn đề luật áp dụng trong vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài sẽ được giải quyết như sau:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt trong phiên tòa sơ thẩm mới nhất

Theo quy định tại điều 122 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

"Điều 122. Áp dụng pháp luật đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
1. Các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.
Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
2. Trong trường hợp Luật này, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam có dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước ngoài được áp dụng, nếu việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản được quy định tại Điều 2 của Luật này.
Trong trường hợp pháp luật nước ngoài dẫn chiếu trở lại pháp luật Việt Nam thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam.
3. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước ngoài được áp dụng."
Đồng thời tại Điều 127  Luật hôn nhân và gia đình 2014 ghi nhận:

"Điều 127. Ly hôn có yếu tố nước ngoài

1. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Luật này.

>> Xem thêm:  Kết hôn với người nước ngoài thì trình tự thủ tục thế nào ?

2. Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

3. Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó."

Như vậy, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, pháp luật được áp dụng có thể là pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của nước nơi có bất động sản hoặc pháp luật của quốc gia khác đã được Việt Nam chấp nhận trong các điều ước quốc tế. Trong việc giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài, các bên không được thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng. Do đó, các bên không có quyền lựa chọn pháp luật Anh. Việc chọn luật của quốc gia nào là phụ thuộc vào quy định của pháp luật Việt Nam như đã nêu trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Đăng ký quốc tịch nước ngoài cho con sinh tại Việt Nam?