Đơn đề nghị miễn, giảm tiền học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Đơn đề nghị miễn, giảm tiền học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Đơn đề nghị miễn, giảm tiền học phí và đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập là giấy tờ không thể thiếu để làm thủ tục miễn, giảm học phí và nhận kinh phí hỗ trợ học tập. Các mẫu đơn đối với từng đối tượng được ban hành tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Hồ sơ đề nghị hưởng học bổng chính sách được quy định

Bài viết mới nhất

Đơn đề nghị miễn, giảm tiền học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Đơn đề nghị miễn, giảm tiền học phí và đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập là giấy tờ không thể thiếu để làm thủ tục miễn, giảm học phí và nhận kinh phí hỗ trợ học tập. Các mẫu đơn đối với từng đối tượng được ban hành tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Hồ ...