Câu hỏi được biên tập từ Chuyên mục Tư vấn Luật Lao động - Công ty Luật Minh Khuê

Giao kết hợp đồng với nhiều người sử dụng lao động ?

Luật sư tư vấn Luật Lao động gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật Lao động năm 2012

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì:

"2. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nếu có khả năng thực hiện nhiều hợp đồng và phải bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật. Đối với hợp đồng lao động ký với người đã nghỉ hưu, người làm công việc có thời hạn dưới 3 tháng thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền tàu xe, nghỉ hàng năm được tính gộp vào tiền lương hoặc tiền công của người lao động."

Như vậy, theo quy định của pháp luật lao động thì người lao động có thể được giao kết hợp đồng lao động với nhiều người lao động. Theo đó, việc bạn muốn tham gia thi đấu thì lúc này bạn có thể đăng ký tham gia với tư cách cá nhân, hoặc nếu bạn tham gia ký kết hợp đồng với cá nhân khác, tổ chức khác thì lúc này bạn phải căn cứ vào thời gian thực hiện hợp đồng lao động. Nghĩa là, cùng một giải đấu bạn không thể tham gia với 2 tư cách, mà nếu bạn muốn ký kết hợp đồng với người mới chỉ trong mùa giải này, thì trường hợp này hợp đồng bạn phải ký kết là hợp đồng theo mùa vụ. Nghĩa là sau khi chấm dứt mùa giải, hiệu lực pháp luật của hợp đồng cũng chấm dứt. Tuy nhiên, trước khi tham gia ký hợp đồng mới lúc này, bạn cần phải hỏi ý kiến của người tham gia ký kết hợp đồng trước với bạn. Bởi trong thời gian này bạn vẫn đang trong thời gian thực hiện hợp đồng với người này, việc bạn tham gia thi đấu cho tổ chức khác phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng lao động hiện tại.

Theo quy định tại Điều 25 Bộ luật lao động năm 2012 thì:

"Điều 25. Hiệu lực của hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác."

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu bạn ký kết HĐLĐ với người mới thì hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày bạn và người kia giao kết, hoặc bạn có thỏa thuận có hiệu lực vào một thời điểm khác thì đến thời điểm đó Hợp đồng lao động sẽ có hiệu lực. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật Lao động.