Em mới gặp một trường hợp khách hàng khó tính yêu cầu sơn dòng sản phẩm cao cấp nhất cho nhà của họ, tổng chi phí là 40 triệu. Do em sơ suất xuất hàng cho họ nhầm một số thùng thành dòng sản phẩm khác, nhưng do công trình đã sơn và thanh toán xong thì hai bên mới phát hiện ra. Em đã đến xin lỗi họ và gửi họ số tiền chênh lệch. Nhưng họ không đồng ý và nói giám đốc công ty phải đến xin lỗi và họ không trả số tiền của dòng sản phẩm nhầm đã sơn cho nhà họ, tức là em phải trả họ 10 triệu.

Xin hỏi: Luật Minh Khuê cho em hỏi họ yêu cầu bồi thường như vậy có đúng không ? Em phải làm thế nảo ạ ? 

Em xin cám ơn!

Người gửi: N.V.Minh
 
 
 
Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản bàn giao tài sản bản cập nhật mới nhất năm 2020

- Luật dân sự năm 2005 

Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Điều 437. Trách nhiệm giao vật không đúng chủng loại 

Trong trường hợp vật được giao không đúng chủng loại thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

1. Nhận và thanh toán theo giá do các bên thoả thuận;

2. Yêu cầu giao đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại;

3. Huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 605. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

>> Xem thêm:  Gây ra tai nạn giao thông trong năm 2020 thì phải bồi thường những gì ?

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

Trong trường hợp bạn sơ suất xuất hàng cho họ nhầm một số thùng sơn thành dòng sản phẩm khác là bạn đã giao sản phẩm cho khách hàng không đúng chủng loại. Theo quy định của bộ luật dân sự 2005 thì bạn phải bồi thường, mức bồi thường do 2 bên thỏa thuận.

Trân trọng

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự

>> Xem thêm:  Tư vấn về đòi đền bù mất xe ? Yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường tài sản bị mất