Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Giao thông đường bộ;

Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Luật khiếu nại.

2. Nội dung tư vấn:

Theo Điều 17 Luật giao thông đường bộ quy định về tránh xe đi ngược chiều như sau:

1. Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau, người điều khiển phải giảm tốc độ và cho xe đi về bên phải theo chiều xe chạy của mình.

2. Các trường hợp nhường đường khi tránh nhau quy định như sau:

a) Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi;

b) Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc;

c) Xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe không có chướng ngại vật đi trước.

3. Xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau không được dùng đèn chiếu xa.

Như vậy, căn cứ quy định trên, lỗi tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định áp dụng cho người điều khiển phương tiện giao thông đang lưu thông trên đoạn đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đang lưu thông trên đường hai chiều có giải phân cách cứng, như vậy không thể áp dụng lỗi "tránh xe ngược chiều không đúng quy định" trong trường hợp này. Vì vậy, việc CSGT lập biên bản lỗi vi phạm của bạn như vậy là không đúng quy định.

Bạn có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt hành chính của CSGT theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Cụ thể, tại Điều 15 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định như sau: " Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật."

Bạn thực hiện quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật như sau: Điều 7 Luật khiếu nại về trình tự khiếu nại:

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Ngoài ra, tai Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định việc nộp phạt như sau:

1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Người có thẩm quyền xử phạt đã ra quyết định xử phạt có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt và thông báo kết quả thi hành xong quyết định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, bạn có thể thực hiện khiếu nại trực tiếp tại cơ quan nơi người lập biên bản vi phạm, có thể là Đội, Trạm cảnh sát giao thông nơi người lập biên bản công tác để khiếu nại. Và cần lưu ý rằng, mặc dù bạn không đồng ý với biên bản vi phạm đó và đang thực hiện quyền khiếu nại của mình thì bạn vẫn phải thực hiện nộp phạt theo đúng quy định trên. Nếu sau khi giải quyết khiếu nại, xác định biên bản đó không đúng pháp luật thì bạn sẽ được hoàn trả số tiền đã nộp phạt trước đó.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Giao thông - Công ty luật Minh Khuê