1. Thủ tục, lệ phí sang tên xe máy, xe ô tô cũ đã qua nhiều đời chủ ?

Thưa luật sư, xin hỏi về mức thuề và thủ tục khi mua bán ô tô, xe máy cũ (qua nhiều đời chủ) hiện nay. Việc mua bán xe không rõ nguồn gốc sẽ chịu trách nhiệm và rủi ro pháp lý như thế nào ? Xin cảm ơn!

Thủ tục, lệ phí sang tên xe máy, xe ô tô cũ đã qua nhiều đời chủ ?

Luật sư tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng xe cũ, gọi ngay: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

Điều 24 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành có quy định về đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người như sau:

1. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh:

a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm heo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

- 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

- 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) và Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.

c) Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

4. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe

a) Trường hợp đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, kiểm tra đủ thủ tục quy định, viết giấy hẹn cho người sử dụng xe:

- Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định).

- Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe thì giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe trả kết quả.

Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định).

b) Trường hợp làm thủ tục sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng thủ tục quy định và giải quyết như sau:

- Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe.

- Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định thì viết giấy hẹn và thực hiện các thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe. Giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe.

Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết sang tên, di chuyển xe theo quy định, ghi kết quả xác minh và ký xác nhận vào giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

- Trả cho người đang sử dụng xe: 01 phiếu sang tên di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo hồ sơ gốc của xe để làm thủ tục đăng ký xe ở nơi chuyển đến.

- Lưu 01 phiếu sang tên, di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe, thông báo, niêm yết và kết quả xác minh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hướng dẫn cụ thể việc cấp giấy hẹn quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

c) Trường hợp đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến

Cơ quan đăng ký xe (nơi người đang sử dụng xe đăng ký thường trú) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đủ thủ tục quy định, kiểm tra thực tế xe phù hợp với hồ sơ sang tên, di chuyển xe thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải hoàn thành việc cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

5. Trách nhiệm của người đang sử dụng xe

a) Kê khai giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) và đến cơ quan Công an cấp xã nơi mình đăng ký thường trú để lấy xác nhận về địa chỉ đăng ký thường trú của mình. Trường hợp người đang sử dụng xe là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thì lấy xác nhận của đơn vị công tác kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị.

b) Nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế.

c) Nộp hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe. Trường hợp xe đã đăng ký tại tỉnh khác thì phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để nộp hồ sơ; sau khi rút hồ sơ gốc thì đến cơ quan đăng ký xe, nơi mình đăng ký thường trú để nộp hồ sơ đăng ký xe.

6. Trách nhiệm của Công an cấp xã

a) Tiếp nhận giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký của người đang sử dụng xe.

b) Kiểm tra, xác minh địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Sau khi kiểm tra xác minh, nếu đúng thì xác nhận địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Thời gian giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

Lệ phí trước bạ: Nghị định số 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Về lệ phí trước bạ quy định về căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%): Xe máy mức thu là 2%. Riêng:
a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%;
b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.

Thưa luật sư, xin hỏi: Cô của mình mua 1 chiếc xe máy ở tiệm cầm đồ.ch ỉ có đăng ký xe,đăng ký ở Hà Nội.còn cô mình ở Thanh Hóa.cô mình k biết chủ xe là ai và ở đâu.vậy có sang tên đổi chủ được k? Tư vấn giúp mình thủ tục với ? Thanks
Xin chào luật sư Luật Minh Khuê. Tôi muốn hỏi luật sư sự việc sau: tháng 5 /2015 tôi có mua một chiếc xe máy cũ tại cửa hàng ở tp.hcm. Mua xe cũ nên không chính chủ và không có hồ sơ gốc.chỉ có giấy mua bán bên cửa hàng, kèm theo giấy phép kinh doanh của cửa hàng đã có công chứng. Vậy giờ tôi muốn đổi lại xe đứng tên tôi thì có được không. Hộ khẩu tôi ở đaknông.

Bạn tham khảo Điều 24 Giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người tại Thông tư 15/2015/TT-BCA

Thưa luật sư, xin hỏi trước em có để dành 1 số tiền và đưa ba em mua xe cho em nhưng ba em đứng tên xe nay ba em mất thì em phải làm sao để sang tên xe lại cho em được ạ ?

Bạn sẽ làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng và sau đó làm thủ tục sang tên xe.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Mức lệ phí trước bạ khi mua bán xe máy là bao nhiêu tiền ?

2. Xác định lệ phí trước bạ khi làm thủ tục sang tên xe máy ?

Xin chào luật sư ạ Luật sư cho tôi hỏi về việc nộp thuế cho thủ tục sang tên xe máy cũ thì là 1% của giá trị mua lúc đầu của xe hay giá trị trao đổi với chủ cũ ạ?

Rất mong nhận được sự tư vấn từ Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn trực tiếp về việc mua bán xe máy, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) (Nghị định số 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ) quy định như sau:

“4. Xe máy mức thu là 2%. Riêng:

a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%;

b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%”.

Như vậy việc đóng phí trước bạ là bắt buộc trong trường hợp sang tên, đổi chủ cho xe. Thuế trước bạ lần 2 cho xe máy khoảng 1% giá trị xe sau khi đã khấu hao theo thời gian.

Bên mua xe sẽ đến Chi cục thuế cấp Quận/Huyện nơi mình sinh sống để đóng thuế trước bạ cho xe. Cần chuẩn bị các giấy tờ kể trên như Giấy đăng kí xe, Hồ sơ gốc của xe (nếu có), Hợp đồng mua bán xe, CMND và tiền lệ phí, Phiếu khai phí trước bạ xe (phát miễn phí).

Như vậy, phí trước bạ khi làm thủ tục sang tên xe máy được tính theo giá trị xe tại thời điểm đang sử dụng và đời xe. Xe càng cũ thì giá trị được tính càng giảm. Ví dụ giá trị xe máy mua mới là 22 triệu đồng, sau một thời gian sử dụng giá trị chỉ còn 15 triệu đồng. Vậy phí trước là được tính theo 1%, nghĩa là chỉ mất 150 nghìn đồng.

Mức tính giá trị xe sẽ dựa vào thực tế và có bảng biểu giảm giá trị theo thời gian sử dụng. Khi đi nộp phí, người làm thủ tục sẽ được đối chiếu từng loại cụ thể.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

3. Lệ phí trước bạ đối với xe máy đăng ký lần đầu ?

Thưa luật sư, tôi có mua xe máy hãng honda của đại lý A. Khi bàn giao giấy tờ đại lý A nói tôi sẽ phải nộp 5% lệ phí trước bạ. Tôi không biết như vậy có đúng hay không ?
Mong luật sư giúp đỡ tôi. Xin cảm ơn!

Lệ phí trước bạ đối với xe máy đăng ký lần đầu ?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Khoản 4 Điều 6 Thông tư 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ có quy định cụ thể về vấn đề này như sau:

“4. Xe máy mức thu là 2%. Riêng:

a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%;

b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.

Đối với xe máy được kê khai nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi, chủ tài sản kê khai lệ phí trước bạ phải xuất trình cho cơ quan Thuế giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc hồ sơ đăng ký xe do Công an cấp đăng ký trả. Địa bàn đã kê khai nộp lệ phí lần trước được xác định theo “Nơi thường trú”, “Nơi Đăng ký nhân khẩu thường trú” hoặc “Địa chỉ” ghi trong giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc giấy khai đăng ký xe, giấy khai sang tên, di chuyển trong hồ sơ đăng ký xe và được xác định theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Lưu ý: Thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đóng trụ sở được xác định theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ, trong đó: Thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố, không phân biệt các quận nội thành hay các huyện ngoại thành, đô thị hay nông thôn; Thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Uỷ ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở bao gồm tất cả các phường, xã thuộc thành phố, thị xã, không phân biệt là nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị.

Như vậy, mức đóng lệ phí trước bạ đối với xe máy đăng ký lần đầu phụ thuộc vào địa giới hành chính nơi chủ xe máy cư trú. Vì bạn không nói rõ nơi bạn cư trú thuộc địa bàn nào nên chúng tôi chưa thể khẳng định bên đại lý báo mức nộp lệ phí trước bạ như vậy là đúng pháp luật hay không. Với những căn cứ pháp lý chúng tôi đưa ra bạn có thể đối chiếu để biết được mức đóng lệ phí áp dụng đối với mình là bao nhiêu.

Trân trọng ./.

4. Mức đóng lệ phí trước bạ xe máy khi mua lại xe máy Exciter 135 cũ ?

Kính gửi luật sư, Em vừa mua 1 chiếc exciter 135 cũ ở tp. HCM nhưng chỉ mới làm hợp đồng mua bán, chưa sang tên làm biển số, vì đợi rút hồ sơ gốc lâu mà em phải gửi xe về quê nên chờ qua tết mới rút hồ sơ gốc ạ, bây giờ em có cần về quê đóng lệ phí trước bạ xe máy không ạ ?
Mong nhận được sự tư vấn của luật sư, em xin cảm ơn ạ.

Mức đóng lệ phí trước bạ xe máy khi mua lại xe máy Exciter 135 cũ ?

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì khi bạn thực hiện thủ tục đăng ký xe bạn phải nộp lệ phí trước bạ, cụ thể:

"Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này."

Cũng theo quy định của Nghị định này thì mức thu lệ phí trước bạ của xe máy là:

"...4. Xe máy mức thu là 2%.

Riêng:

a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%.

b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%...."

Bạn có thể khai và nộp lệ phí trước bạ tại Chi cục thuế nơi đăng ký xe, cụ thể khoản 2 Điều 10 Nghị định 140/2015/NĐ-CP quy định như sau:

"...2. Nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ

- Đối với tài sản là nhà, đất: Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Đối với tài sản khác: Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đối với hồ sơ khai thuế điện tử...."

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật giao thông miễn phí trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

5. Thủ tục đóng lệ phí trước bạ đối với xe máy mới, xe máy cũ được quy định như thế nào ?

Luật Minh Khuê tư vấn pháp luật thuế và giải đáp vướng mắc về thủ tục đóng lệ phí trước bạ với xe máy theo quy định của pháp luật hiện nay:

Thủ tục đóng lệ phí trước bạ đối với xe máy mới, xe máy cũ được quy định như thế nào ?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

" - Hồ sơ khai lệ phí trước bạ của tài sản khác như phương tiện vận tải, súng... nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng."

Và Điểm c Khoản 6 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Điểm d Khoản 4 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:

"- Cá nhân nhận thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là tài sản khác nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ”

Như vậy, theo quy định pháp luật, bạn phải lệ phí trước bạ tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.

Thưa luật sư, Cho em hỏi giờ e muốn sang tên đôi chu xe khi e mua xe cụ từ nguoi bạn thi e cần đến nộp lệ phí trước bạ trươc hay đên tai công an tỉnh làm thủ tục sang tên trước ạ

Theo quy định của Thông tư 15/2014/TT-BCA thì bạn phải làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ trước khi làm thủ tục sang tên.

Thưa luật sư, Tôi có thuê đất tại địa bàn xã Trung Hóa huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình (huyện 30a) để làm cây xăng tôi đứng tên là công ty do cục thuế quảng bình quản lý vậy tôi có phải nộp tiền lệ phí trước bạ khi thuê đất không. Cẩm ơn luật sư.

Theo quy định của Khoản 7 Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì bạn không phải nộp lệ phí trước bạ:

"Điều 4. Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ...

7. Đất thuê của Nhà nước hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp..."

Chào luật sư! Tôi xin phép hỏi nội dung như sau, tôi có mua 1 miếng đất năm 2000 và cất nhà ở đến nay nhưng chưa lên thổ cư, nay tôi muốn làm QSDD cho miếng đất đó thì có tốn phí không, và phí bao nhiêu. Do tôi nghe nói nếu đất mua từ năm 2000 trở về trước thì không tốn phí. Mong sớm nhận được giải đáp và chân thành cám ơn. Đã gửi từ iPhone của tôi

>> Bạn không nói rõ hiện tại bạn còn giữ giấy tờ nào đó về quyền sử dụng đất, nguồn gốc đất là như thế nào,.. do đó chúng tôi không thể trao đổi chính xác với bạn được.

Dear VP Luật Minh Khuê, Tôi muốn tư vấn về Lệ Phí trước bạ của nhà đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM Xin vui lòng cho em biết về quy định CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ của nhà và đất nằm ở thông tư nghị định nào mới nhất áp dụng tại thời điểm hiện tại trong năm 2015. Luật Minh Khuê có thể tính giúp em phí trước bạ của lô đất và tài sản gắn liền với lô đất này như sau: Diện tích đất: 161 m2 Diện tích sàn nhà: 322 m2 (nhà 3 tầng) Quận Bình Thạnh, TP.HCM Xin giúp em tính một cách chi tiết nhé! Chân thành cảm ơn

Điều 5 Nghị định 45/2011/NĐ-CP quy định về căn cứ tính lệ phí trước bạ như sau:

"Điều 5. Căn cứ tính lệ phí trước bạ
Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)."

Trong đó:

- Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

- Mức thu lệ phí trước bạ: Nhà, đất mức thu là 0,5%

Trân trọng!

6. Có phải nộp lệ phí trước bạ lần 2 khi sang tên đổi chủ xe máy khác tỉnh ?

Thưa luật sư, Em mới mua 1 chiếc xe máy.Hộ khẩu của em ở tỉnh lẻ.Em nhờ chị em tại hà nội đăng ký và mang tên chị em. Xe em mới mua được 1 tháng. Bây giờ muốn sang tên em.Em đã đọc hướng dẫn tuy em nhiên thấy các trường hợp như sau. 1.khi đến tỉnh em làm thủ tục sẽ phải đóng thuế trước bạ. Xe em mới đóng 1 lần khi đăng ký ở hà nội.Bây giờ rút hồ sơ đăng ký mới tức là phải đóng thuế 2 lần anh chị có thể giải đáp giúp em trường hợp này được không ?
Em cảm ơn!

Có phải nộp lệ phí trước bạ lần 2 khi sang tên đổi chủ xe máy khác tỉnh ?

Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ

Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

1. Nhà, đất mức thu là 0,5%.

2. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao là 2%.

3. Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay mức thu là 1%.

4. Xe máy mức thu là 2%.

Riêng:

a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%.

b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.

Như vậy, trường hợp của bạn là sang tên xe từ chị bạn ( Hà Nội) sang tên bạn ( ở tỉnh) vẫn phải nộp lệ phí trước bạ lần 2 với mức thu là 1%. Về thủ tục đăng ký sang tên xe khác tỉnh bạn có thể tham khảo điều 13 Thông tư 15/2014/TTBCA về đăng ký xe.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Lệ phí trước bạ lần 2 khi sang tên đổi chủ xe máy khác tỉnh ? . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê