Em có câu hỏi xin nhờ luật sư giải thích hộ ạ. Em có thuê xe tự lái có ký hợp đồng thuê xe. E có bằng lái những hiện tại đã bị mất và nộp hồ sơ làm lại trước khi gây tại. Em xin hỏi luật sư. E phải chịu trách nhiệm ra sao và bồi thường như thế nào ạ. Bảo hiểm xe có hỗ trợ bồi thường hk ạ. Cảm ơn.

Chuyên viên tư vấn trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1.Cơ sở pháp lý :

- Luật dân sự năm 2015

- Luật giao thông đường bộ năm 2008

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ tại khoản 18 điều 3 Luật giao thông đường bộ 2008 có quy định về phương tiện giao thông đường bộ , cụ thể như sau:

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

Đồng thời tại khoản 1 điều 601 Luật dân sự 2015 cũng quy định bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra như sau:

Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Như vậy ta thấy, xe ô tô thuê tự lái chính là nguồn nguy hiểm cao độ vì nó chính là phương tiện giao thông cơ giới như những gì Luật đã quy định nêu trên.

Tiếp theo, căn cứ theo khoản 2, 3 điều 601 Luật dân sự 2015 có duy định như sau :

2. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo những căn cứ vừa nêu ra cùng với những tình tiết trong tình huống nêu ra thì bạn đã được giao xe qua ô tô đó qua hợp đồng thuê tài sản do đó người chủ xe không còn là người chiếm hữu xe, sử dụng xe đó hợp pháp nữa mà người đó chính là bạn. Bạn trở thành người chiếm hữu và sử dụng chiếc xe đó hợp pháp. Do đó, người chịu trách nhiệm của vụ tai nạn chính là bạn. Việc bạn thuê xe tự lại và xảy ra tai nạn thì đây là sự cố xảy ra ngoài hợp đồng nên bạn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Về nguyên tắc bồi thường thì sẽ được quy định cụ thể tại điều 585 Luật dân sự 2015 như sau:

Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Như vậy, nhận thấy theo quy định của pháp luật hiện tại lại không quy định cụ thể về mức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nên mức bồi thường sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên, cụ thể là phụ thuộc và sự thỏa thuận của bạn và bên cho thuê xe. Hai bên sẽ thảo luận để cho ra phương án hợp lý nhất vì thực tế việc xảy ra tai nạn là điều không ai mong muốn.

Nếu còn vưóng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê