Người gửi : D.M

Luật sư trả lời:

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

.........................................

.........................................

.......................................(1)

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Số:......../....-XNTTHN

.................., ngày……...tháng……....năm…..

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

.......................................................(2)

Xét đề nghị của ông/bà(3): ........................................................................................................................ ,

về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho(4) ...........................................................

XÁC NHẬN:

Họ, chữ đệm, tên: .....................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................................................

Giới tính: ............................Dân tộc:.........................................Quốc tịch: ..........................................................

>> Xem thêm:  Hướng dẫn vấn đề bảo lãnh đi nước ngoài ?

Giấy tờ tùy thân: .........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Nơi cư trú: ......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Trong thời gian cư trú tại ........................................................................................................................................

Từ ngày...........tháng............năm............, đến ngày........tháng.........năm ...................................................  (5)

Tình trạng hôn nhân: .................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để ..........

...............................................................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Đang học trung cấp nghề có người thân định cư nước ngoài có được hoãn NVQS?

...............................................................................................................................................................................................                                                                  

 

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.
Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hoá, UBND phường Lam Sơn hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

(2) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân .

Ví dụ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI HỢP

(3) Ghi tên của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã hoặc viên chức lãnh sự được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết

(4) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ví dụ: Xét đề nghị của ông Nguyễn Văn, công chức tư pháp - hộ tịch xã, về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bà Hoàng Thị La,

>> Xem thêm:  Không đăng ký quốc tịch trước 1/7/2014, giờ đăng ký được không ?

(5) Trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại thời điểm hiện tại cho người đang thường trú tại địa bàn thì không ghi nội dung/không in trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho người yêu cầu.

 

Với mẫu giấy này, bạn lên UBND xã để xin xác nhận. Với trường hợp của bạn định cư ở nước ngoài thì nên xin giấy chứng nhận từ phía đại sứ quán, để xác nhận rằng thời gian bạn định cư bên đó, bạn không kết hôn với ai.

Còn trường hợp bạn có thể ủy quyền cho người nhà ở Việt Nam đi xin giấy tại thời điểm bạn chưa định cư nước ngoài, nếu bạn không tự về xin được.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn về quyền sở hữu bất động sản đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài