Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐẶT CỌC

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2006, tại Số _________, Thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách lấy lại tiền đặt cọc theo quy định của pháp luật ?

BÊN BÁN (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

Bà _________, CMND số _____________tại CA thành phố Hà Nội

Và Ông ______________, CMND số __________thành phố Hà Nội.

Đồng sở hữu ngôi nhà số

Bà ______đã uỷ quyền toàn bộ cho Ông ________(có Giấy uỷ quyền kèm theo) trong việc bán ngôi nhà tại số __________________________________________.

 

BÊN MUA (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

Ông/Bà: …

Sinh ngày:

Hộ khẩu thường trú: 

>> Xem thêm:  Biên bản giao nhận tiền đặt cọc

CMND số:

 

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất thoả thuận những điều khoản sau:

Điều 1: Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là: … để đảm bảo cho việc thực hiện Hợp đồng  mua/bán ngôi nhà tại số

Điều 2: Khi Hợp đồng mua/bán nhà được thực hiện, số tiền trên sẽ được trừ vào nghĩa vụ trả tiền của Bên B. Nếu Bên B từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì số tiền trên sẽ thuộc về Bên A. Nếu Bên A từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì ngoài việc phải trả lại cho Bên B số tiền trên, Bên A còn phải trả cho Bên A số tiền là…

Điều 3: Hai bên cùng đọc lại những điều trên, hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

 

BÊN A

BÊN B

 

 

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG 1

NGƯỜI LÀM CHỨNG 2

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán tài sản hoặc nhà đất theo quy định mới nhất hiện nay