Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý :

- Bộ luật dân sự 2015

- Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Bạn gửi xe không lấy vé nhưng nếu giữa bạn và nơi bạn gửi xe có tồn tại hợp đồng gửi giữ xe thể hiện qua việc người trông xe này đã hướng dẫn, chỉ bảo cho bạn nơi để xe rõ ràng và nơi này thuộc sự quản lý của cơ sở bạn gửi xe, đồng thời nơi đó không có bất kỳ sự khuyến cáo nào về việc bạn phải tự bảo quản trông giữ xe của mình và các khách hàng khác đến đây đều được hướng dẫn giống như vậy thì có thể coi giữa bạn và cơ sở trông giữ xe đã tồn tại hợp đồng gửi giữ xe.

Theo quy định tại khoản 1 điều 401 Bộ luật dân sự về hình thức hợp đồng dân sự như sau: 

“Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định”.

"Ðiều 559. Hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công".

Bộ luật dân sự không quy định hợp đồng gửi giữ phải lập thành văn bản do đó việc bạn vào cơ sở nhận trông giữ xe có nhân viên trông xe có đưa vé hoặc không đưa vé được coi là giữa hai bên đã xác lập hợp đồng bằng lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể (thể hiện qua lời nói, hành vi chỉ dẫn, hướng dẫn của nhân viên bảo vệ, địa điểm gửi xe…). Trong các giao dịch dân sự, pháp luật tôn trọng sự thoả thuận của các bên nên giao dịch bằng lời nói hoặc bằng hành vi trong trường hợp này đều được chấp nhận. Khi bạn giao xe cho nhân viên trông xe và được đồng ý (thể hiện qua lời nói, hành vi như dắt xe, chỉ dẫn, hướng dẫn nơi để xe của nhân viên bảo vệ…) thì giữa bạn và người nhân viên này đã phát sinh quan hệ gửi giữ. Quan hệ gửi giữ chỉ kết thúc khi bạn nhận lại xe. Do đó người bảo vệ này có trách nhiệm trông xe cho bạn.

Khoản 4 điều 562 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:

“Bên giữ tài sản có nghĩa vụ phải bồi thường thiêt hại nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng; khoản 2 điều 561 Bộ luật dân sự nêu rõ: “Bên gửi giữ tài sản có các quyền sau đây: Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng”.

Với các căn cứ trên, bạn có quyền yêu cầu người làm mất xe phải bồi thường cho bạn. Tuy nhiên trong trường hợp này nếu người trông xe là người làm công cho cơ sở nhận trông giữ xe, được cơ sở này trả tiền lương, giao nhiệm vụ trông xe thì tại điều 622 Bộ luật dân sự về Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra đã quy định: Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc dược giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật”.

Vì vậy bạn có quyền yêu cầu cơ sở này phải chịu trách nhiệm bồi thường về việc làm mất xe khi anh đã gửi giữ tại nơi đó. Còn sau đó cơ sở này có quyền yêu cầu người bảo vệ này chịu trách nhiệm hoàn trả tiền cho mình. bạn có cơ sở để yêu cầu  bồi thường xe đã mất.

Trong quá trình giải quyết, các bên có thể thỏa thuận về vấn đề bồi thường và nếu bạn không đồng ý với những thỏa thuận đó thì bạn có thể đưa vụ việc này ra pháp luật bằng việc kiện cơ sở này ra Tòa án bởi vì tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng dân sự nên nó thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo khoản 3 điều 25 Bộ luật tố tụng dân sự. Hơn nữa, Tòa án có thẩm quyền giải quyết sẽ là Tòa án quận, huyện nơi công ty đặt trụ sở theo điểm a khoản 1 điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự trừ trường hợp là giữa bạn và công ty có thỏa thuận khác về việc đưa vụ việc ra Tòa án quận, huyện nơi bạn đang cư trú theo điểm b khoản này.

- Khi kiện cơ sở trông giữ xe, bạn nên làm đơn khởi kiện bao gồm các nội dung như: Nơi tòa án giải quyết,họ và tên người khởi kiện, địa chỉ; họ và tên người bị kiện (cơ sở trông giữ), địa chỉ; nội dung khởi kiện ( bạn có thể trình bày vấn đề của bạn muốn giải quyết); họ và tên người làm chứng (nếu có).

- Đồng thời, khi yêu cầu Tòa án giải quyết bạn có thể nộp các tài liệu, chứng cứ chứng minh rằng bên công ty bảo vệ có lỗi để làm mất xe của bạn.

- Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân các chủ thể khác bị xâm phạm. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm. (Bộ luật dân sự 2015)

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hiệu khởi kiện vụ án đối với một số tranh chấp được quy định như sau: Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng (Điều 129); thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại (Điều 588)… là ba năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Gửi xe máy tại trung tâm ngoại ngữ mà bị mất thì ai phải bồi thường ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê