Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 10/2007/TT-BTC

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại điểm 4.5.2 thông tư 140/2007/TT-BTC, khi thu học phí cho nhiều kỳ, ghi:

- Khi thu học phí, thu bán vé tập luyện thể thao hoặc biểu diễn nghệ thuật,… cho nhiều kỳ, ghi:

Nợ các TK 111, TK 112 (Tổng số tiền nhận trước)

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

Định kỳ, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán tương ứng với khối lượng dịch vụ hoàn thành, ghi:

Nợ TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện (Phần doanh thu của kỳ kế toán)

Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113).

Như vậy, hạch toán khoản thu học phí cho nhiều kỳ như sau: N111,112/C 3387

Kết chuyển doanh thu tương ứng với khối lượng hoàn thành: N3387/C511

Bạn đang theo dõi bài viết  được biên soạn bởi Công ty Luật Minh Khuê. Quý khách hàng gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, nâng cấp phần mềm, vui lòng liên hệ với cơ quan thuế để được hỗ trợ, hoặc bấm gọi 1900.6162  bấm phím lẻ số 5 để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng./.

Chuyên viên: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty Luật Minh Khuê