>> Tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi:1900.6162

2. Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

3. Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

>> Click tải luật doanh nghiệp năm 2005

Trân trọng./.
Bộ phận Luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê