Luat Minh Khue

Vai trò của khiếu nại trong việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước.

Một trong số đó ta không thể không nói tới vai trò của khiếu nại, tố cáo trong việc đảm bảo việc làm chủ của công dân làm trong sạch bộ máy nhà nước, phát ...

Hướng dẫn cách thức soạn thảo báo cáo ?

Soạn thảo văn bản để thanh tra sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội phản ánh tình hình kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ ...

MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, GIẢI PHÁP VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG CHỨNG Ở VIỆT NAM.

Công chứng ra đời như vậy và được sử dụng thường xuyên hằng ngày trong cuộc sống tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người chưa hiểu rõ tầm quan ...

Việc hình thành tòa án nhân dân cấp cao.

Theo quy định của Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014 có thêm một cấp tòa án mới. Vậy Tại sao lại có thêm cấp tòa án cao cấp? Tổ chức và hoạt động cuả Tòa án ...

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp cao.

TAND bao gồm: TAND tối cao; TAND cấp cao; TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (và tương đương) và Tòa ...

Thủ tục làm Phiếu lý lịch tư pháp năm 2018 mới nhất

Hiện nay Công ty tôi yêu cầu nộp Phiếu lý lịch Tư pháp để xác minh tình trạng nhân thân, theo tôi được biết có hai loại phiếu là Phiếu lý lịch Tư pháp số 1 ...

Thủ làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài khi không đăng ký kết hôn?

Quan hệ hôn nhân có yêu tố nước ngoài, kết hôn với người nước ngoài, có con chung, con riêng với người nước ngoài... ở Việt Nam không ngừng tăng cao dẫn đến ...

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết các yêu cầu liên quan đến các hoạt động quản lý hành ...

Dịch vụ nổi bật