Xin Luật sư cho em hỏi là trường hợp của em có được hưởng lương theo trình độ đào tạo với hệ số lương khởi điểm 1,86. không ạ?

Mong Luật sư tư vấn giúp em. Trân trọng cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến công ty luật Minh Khuê. Câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

A. Cơ sở pháp lý

Quyết định 78/2004/QĐ-BVN về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức.

Nghị định 204/2004/NĐ - CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

B. Nội dung tư vấn

>> Xem thêm:  Cách tính lương cho người lao động theo hệ số lương, hợp đồng lao động như thế nào ?

Căn cứ quy định tại quyết định 78/2004/QĐ-BVN về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức (Còn hiệu lực vào thời điểm bạn được tuyển dụng vào vị trí nhân viên văn thư trường học - năm 2011)

a) Kỹ thuật viên đánh máy (mã số ngạch 01.005);

b) Nhân viên đánh máy (mã số ngạch 01.006);

c) Nhân viên kỹ thuật (mã số ngạch 01.007);

d) Nhân viên văn thư (mã số ngạch 01.008);

đ) Nhân viên phục vụ (mã số ngạch 01.009);

e) Lái xe cơ quan (mã số ngạch 01.010);

g) Nhân viên bảo vệ (mã số ngạch 01.011).

 

 

Theo quy định tại phụ lục Bảng 4 Bảng lương nhân viên thừa hành phục vụ trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của nhà nước (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)

(Đơn vị tính: 1000 đồng)

STT

Nhóm ngạch nhân viên

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Lái xe cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật viên đánh máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

2.05

2.23

2.41

2.59

2.77

2.95

3.13

3.31

3.49

3.67

3.85

4.03

 

Mức lương thực hiện 01/10/2004

594.5

646.7

698.9

751.1

803.3

855.5

907.7

959.9

1,012.1

1,064.3

1,116.5

1,168.7

2

Nhân viên kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

 

Mức lương thực hiện 01/10/2004

478.5

530.7

582.9

635.1

687.3

739.5

791.7

843.9

896.1

948.3

1,000.5

1,052.7

3

Nhân viên đánh máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.50

1.68

1.86

2.04

2.22

2.40

2.58

2.76

2.94

3.12

3.30

3.48

 

Mức lương thực hiện 01/10/2004

435.0

487.2

539.4

591.6

643.8

696.0

748.2

800.4

852.6

904.8

957.0

1,009.2

4

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.35

1.53

1.71

1.89

2.07

2.25

2.43

2.61

2.79

2.97

3.15

3.33

 

Mức lương thực hiện 01/10/2004

391.5

443.7

495.9

548.1

600.3

652.5

704.7

756.9

809.1

861.3

913.5

965.7

5

Nhân viên phục vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.00

1.18

1.36

1.54

1.72

1.90

2.08

2.26

2.44

2.62

2.80

2.98

 

Mức lương thực hiện 01/10/2004

290.0

342.2

394.4

446.6

498.8

551.0

603.2

655.4

707.6

759.8

812.0

864.2

Như vậy, theo quy định trên Hệ số lương khởi đầu của bạn với vị trí nhân viên văn thư sẽ là 1.35

Lưu ý: Nhân viên theo các ngạch quy định tại bảng lương này có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch, thì được xem xét để cử đi thi nâng ngạch trên liền kề hoặc thi nâng ngạch lên các ngạch công chức, viên chức loại A0 và loại A1 mà không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch và không quy định theo hệ số lương hiện hưởng.

Trên đây là một số tư vấn của chúng tôi liên quan đến vấn đề hệ số lương khởi đầu đối với vị trí nhân viên văn thư trường học. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp chi tiết.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hệ số lương của viên chức chuyển nơi công tác ?