HIẾN CHƯƠNG

CAHIỆPHỘI CÁC QUC GIAĐÔNGNAMÁ

LỜIMỞ ĐẦU

CHÚNGTÔI,NHÂNDÂNcácQuốcgiathànhviênHiệphộicácQuốcgiaĐôngNamÁ(ASEAN),vi đạidinlànhngNgưiđứngđầuNhànưc hoặcChínhphcnưcBru-nâyĐa-rút-xa-lam,VươngquốcCăm-pu-chia,CộnghòaIn-đô-nê-xi-a,CộnghòaDânchủNhândânLào,Ma-lai-xi-a,Liên bang My-an-ma, Cng hòa Phi-líp-pin, Cộng hòa Xinh-ga-po,Vương qucThái Lan,và Cộng hòa Xã hộiChủnghĩa ViệtNam;

GHINHẬNvớisựhàilòngnhngthànhtựuquantrọngđãđạtđưcvàvicmởrộngthànhviêncủaASEANkểtừkhiASEANđưcthànhlậptạiBăng-cốc thông qua việcraTuyên bốASEAN;

NHCLẠIcácquyếtđịnhvềxâydngHiếnchươngASEANtrongChương trìnhHành đng Viên Chăn, Tuyênbố Kua-la Lăm-pơ về Xây dựng Hiến chương ASEAN và TuyênbốXê-buvềĐềcươngHiếnchươngASEAN;

LƯUTÂMđếnsựhiệnhữucủacáclợiíchchungvàsythuộclnnhau giữanhândânvàcácQuốcgiathànhviênASEAN,gắnbóvớinhaubivịtrí địalý, cácmctiêu vàvậnmệnhchung;

ĐƯỢCKHÍCHLỆvàđoànkếtvinhaubởiMtTmnhìn,MộtBảnsắc,vàMộtCngđồngĐùmbọcvàChiasẻ;

GẮN KẾTvới nhau bởimột khát vọngchungvàýchítậpthểđưc sống trongmộtkhuvchòabình,anninhvàổnđịnhlâudài,kinhtếtăngtrưng bềnvững,tiếnbộxãhộivàthnhvưngchung,vànhằmthúcđẩycáclợiích, nguyệnvngvàlýtưngquantrọng;

TÔNTRỌNGýnghĩalnlaocủasựthânthinvàhptác,vàcácnguyên tắcvềchủquyền,bìnhđẳng,toànvẹnlãnhthổ,khôngcanthiệp,đồngthuận vàthốngnhất trongđa dạng;

TUÂNTHỦcácnguyêntắc vềdânchủ, phápquynvàquntrịtốt,tôntrọng vàbovệnhân quynvàcácquyềntựdocơbản;

QUYẾTTÂMđmbảosựpháttriểnbnvữngvìlợiíchcủacácthếhệhin tạivàtươnglai,vàđthạnhphúc,đisngvàphúclợicủanhândânởvịtrí trung tâm củatiếntrìnhxâydngcộngđồngASEAN;

TINTƯNGVÀOsựcầnthiếtphảithắtchặtcácmốiquanhệđoànkếtkhu vựchiệncónhằm xâydngmtCộngđồngASEANgắnkếtvềchínhtrị,liênkếtvềkinhtếvàcùngchiasẻcáctráchnhimxãhộiđểứngphócóhiệuquảcác thách thức vàcơhộihiện tạivàtrongtươnglai;

CAMKẾTthúcđẩyvicxâydựngcộngđồngthôngquatăngcưnghợptác vàliênkếtkhuvực,đcbiệtthôngquaviệchìnhthànhCộngđồngASEAN baogồmCộngđngAnninhASEAN,CộngđngKinhtếASEANvàCộng đồngVăna-XãhộiASEAN,nhưđưcnêutrongTuyênbốBa-livềHòahợp ASEAN II;

DƯỚI ĐÂY QUYTĐNH thông qua Hiến chương này, thiết lập khuôn khổthểchế vàpháplýchoASEAN;

VÀNHẰMMỤCTIÊUĐÓ,nhữngNgưngđầuNhànưchoặcChính phủcácQuốcgiathànhviênASEAN,hiệndiệnởXinh-ga-ponhândịpkỷ nim40 nămthànhlậpASEANmangtínhlịchsửnày,đãnhấttrívớibảnHiếnchươngdưây.

Chương I

CÁC MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC

ĐIỀU 1. CÁCMỤC TIÊU

Cácmc tiêucủaASEANlà:

1. Duytrìvàthúcđẩyhòabình,anninhvàổnđnhvàtăngcườnghơn nacácgiátrịhưngtớihòa bình trong khu vực;

2. Nâng cao khả năng tự cưngkhu vc thông qua đẩy mạnh hợp tác chínhtrị,anninh,kinhtế và vănhóa-xã hi;

3. DuytrìĐôngNamÁlàmộtKhuvckhôngcóvũkhíhạtnhânvàcácloạivũ khíhủydiệthàngloạtkhác;

4. Đảm bảo rằng nhân dân và các Quốcgia thành viên ASEAN đượcsnghoàbìnhvớitoànthếgiinóichungtrongmộtmôitrườngcông bằng, dân chủvà hoà hp;

5. Xâydngmộtthịtrưngvàcơsởsảnxuấtduynhấtvisựổnđnh, thịnhvưng,khảnăngcạnhtranhvàliênkếtkinhtếcao,tạothunlợi chothương mạivà đầu tư, bao gồm sự chu chuyển tự dohàng hóa, dịchvụvàdòng đutư;dichuyểnthuậnlợicủacácdoanhnhân,nhữngngưicóchuyênmôncao,nhngngưicótàinăngvàlclượnglao động,vàsựchuchuyểntựdo hơn các dòng vốn;

6. Gim nghèo vàthu hẹpkhoảng cách phát triển trongASEAN thông qua hợptácvàgiúpđỡ lẫnnhau;

7. Tăngcưngdânchủ,thúcđẩyquảntrịttvàphápquyền,thúcđybảovệnhânquyềnvàcácquyềntựdocơbản,visựtôntrngthíchđáng các quyềnvàtráchnhim củacácQuốcgiathànhviênASEAN;

8. Đốiphóhữuhiệuvớitấtcảcácmiđedọa,cácloạitộiphmxuyên quốcgiavàcáctháchthcxuyênbiêngii,phùhợpvớinguyêntắcan ninhtoàndiện;

9. Thúcđẩypháttriểnbềnvngnhằmbảovệmôitrưngkhuvc,tính bềnvữngcủacácnguồntàinguyênthiênnhiên,bảotồndisảnvănhóa và chấtngcuộcsống cao cangưin khu vực;

10.Pháttriểnngunnhânlcthôngquahợptácchặtchẽhơntronglĩnh vcgiáodụcvàđàotạolâudài,trongkhoahọcvàcôngngh,đểtăng cưng quyền năng cho ngưi dân ASEANvà thúc đẩy Cộng đồng ASEAN;

11.NângcaophúclợivàđờisốngcủangưidânASEANthôngquavictạo điều kin để họ tiếp cận bình đẳng các cơ hội về phát triểncon ngưi, phúc lợivàcông bằngxã hội;

12.TăngcưnghợptáctrongviệcxâydựngchongườidânASEANmt môitrườngantoàn,anninhvàkhôngcómatúy;

13.ThúcđẩyhìnhthànhmộtASEAN hướngvềnhândân,trongđókhuyến khíchmọithànhphầnxãhộithamgiavàhưnglợitừtiếntrìnhliênkết vàydngcộngđồngASEAN;

14.ĐềcaobnscASEANthôngquaviệcnângcaohơnnữanhnthcvsđa dạngvănhoávàcácdisncakhuvc;và

15.DuytrìvaitròtrungtâmvàchủđộngcủaASEANnhưlàđộnglcchủ chốttrongquanhệvàhợptácvớicácđốitácbênngoàitrongmtcấu trúckhuvựcm, minhbạchvàthunạp.

ĐIỀU 2. CÁCNGUYÊN TẮC

1. Đđạt đưc các Mụctiêu nêu tại Điều 1, ASEAN và cácQuốc gia thànhviêntáikhngđịnhvàtuânthủcácnguyêntắccơbnđãđưc nêutrongcáctuyênbố,hinh,điềuưc,thỏaưc,hiệpưcvàcácvăn kiệnkháccủaASEAN.

2. ASEANvàcácQuốcgiathànhviênsẽhoạtđộngtheocácNguyêntắc dưiđây:

(a) Tôntrngđộclập,chủquyn,bìnhđẳng,toànvnlãnhthổvà bảnsắc dântộc của tất cảcácQuốcgiathànhviên;

(b) Cùngcamkếtvàchiasẻtráchnhiệmtậpthểtrongviệcthúcđẩy hòabình,anninhvàthnh vưngởkhu vc;

(c) Khôngxâmlược,sửdụnghoặcđedọasửdụngvũlchaycác hành đng khác dưibất kỳ hình thức nào trái với luậtpháp quốc tế;

(d) Giảiquyếtcáctranhchấpbngbiệnpháphòabình;

(e) KhôngcanthiệpvàocôngvicnộibộcủacácQuốcgiathành viênASEAN;

(f) TôntrngquyềncacácQucgiathànhviênđượcquyếtđịnhvậnmệnhcủamìnhmàkhôngcósựcanthip,lậtđổvàápđặttừ bênngoài;

(g) Tăngcườngthamvnvềcácvấnđềcónhhưngnghiêmtrọng đếnlợiíchchungcủaASEAN;

(h) Tuânthủphápquyn,quảntrịtốt,cácnguyêntắccủanềndân chủvàchínhphủhp hiến;

(i) Tôn trọng các quyn tự do cơbản, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền,vàcôngbằng xã hội;

(j) ĐềcaoHiếnchươngLiênHợpQuốcvàlutphápquốctếbaogồm cả luật nhân đạo quốc tế mà các Quốc gia thành viên đã thamgia;

(k) Khôngthamgiavàobtkmộtchínhsáchhayhoạtđộngnào,kểcảvicsửdụnglãnhthổcủamộtnưc,dobấtkmtQuốcgiathànhviênASEANhayngoàiASEANhoặcđốitưngkhôngphảilàquốcgiatiếnhành,đedọađếnchủquyền,toànvẹnlãnhthổhaysựổnđịnhchínhtrịvàkinhtếcủacácQuốcgiathành viênASEAN;

(l) Tôn trng sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữvà tôn giáo ca ngưi dân ASEAN, đồng thi nhấn mạnhnhững giá trị chung trêntinhthầnthốngnhấttrongđa dạng;

(m) Giữ vngvai trò trung tâm của ASEANtrong các quan hệ về chính tr, kinh tế, văn hoá và xãhội với bên ngoài, đng thi vẫnduytrìtínhchủđộng,hưngrabênngoài,thunạpvàkhôngphânbiệtđối xử;và

(n) TuânthủcácnguyêntcthươngmạiđabiênvàcáccơchếdatrênluậtlệcủaASEANnhằmtriểnkhaicóhiệuquảcáccamkếtkinhtế,vàgiảmdần,tiếntớiloạibỏhoàntoàncácràocảnđối vớiliênkếtkinhtếkhuvc,trongmộtnềnkinhtếdothịtrưng thúcđẩy.

Chương II

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

ĐIỀU3. TƯ CÁCH PHÁPNHÂN CỦA ASEAN

ASEAN, vớitưcáchlàmộttổchứcliênchínhphủ,từnaycótưcáchphápnhân.

Chương III

THÀNH VIÊN

ĐIỀU 4. CÁC QUỐCGIA THÀNH VIÊN

Các Quốc gia thành viên ASEAN gm Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Vương quốcCăm-pu-chia,CộnghoàIn-đô-nê-xia,CộnghòaDânchủNhândân Lào, Ma-lai-xi-a, Liên bang Mi-an-ma,Cộng hoà Phi-líp-pin,Cộng hoà Xinh-ga-po,VươngquốcTháiLanvàCnghoàXãhộiChủnghĩaViệt Nam.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨAVỤ

1. CácQuốcgiathànhviêncóquyn vànghĩavụ bìnhđẳngtheoHiến chươngnày.

2. CácQuốcgiathànhviênsẽtiến hành tấtcảcácbiệnpháp cầnthiết, baogồmcviệcbanhànhnộilutthíchhợp,đểthựchiệnhữuhiệucác điềukhoản trong Hiến chương này và tuân thtấtcả các nghĩa vthành viên.

3. Trong trưnghợp có sự vi phmnghiêm trọng Hiến chươnghoc khôngtuânthủHiếnchương,vấnđềnàysẽđưcxemxétchiểutheo Điều20.

ĐIỀU 6.KẾT NẠP THÀNHVIÊN MỚI

1. ThủtụcxingianhậpvàkếtnpvàoASEANsẽđưcHộiđồngĐiều phốiASEAN quyđịnh.

2. Việc kếtnạp dựa trêncác tiêu chísau đây:

(a) Có vịtrí nằmtrong khu vc địa lýĐôngNamÁ;

(b) Đưc tất cảcácQucgia thành viên ASEAN côngnhận;

(c) Chấp nhận sự ràngbuộcvàtuânthủHiếnchương;và

(d) Có khả năngvà sẵnsàngthựchiệncácnghĩavụThànhviên.

3. ViệckếtnạpsẽdoCấpcaoASEANquyếtđịnhtheođồngthuận,dựa trênkhuyếnnghị của HộiđồngĐiều phối ASEAN.

4. MộtQuốcgiaxingianhậpsẽđưckếtnạpvàoASEANsaukhiQuc giađókýVăn kiệntham giaHiến chương.

Chương IV

CÁC CƠ QUAN

ĐIỀU 7. CẤP CAO ASEAN

1. CấpcaoASEANgmnhữngNgưngđuNhànưchoặcChínhphủ củacácQuốcgiathànhviên.

2. CấpcaoASEAN:

(a) Làcơquanhoạchđịnhchính sách tối caocủaASEAN;

(b) Xemxét,đưaracácchỉđạovềchínhsáchvàquyếtđịnhcácvn đề then cht liênquan đến việc thực hin các mc tiêu ca ASEAN, các vấn đề quan trọng liên quan đến li ích ca cácQuốcgiathànhviênvàtấtcảcácvấnđềdoHộiđngĐiềuphối ASEAN,cácHộiđồngCộngđồngASEANvàcácCơquancp Bộ trưngchuyên ngành đệ trìnhlên;

(c) ChỉđạocBộtrưngliênquanthuộctngHộiđồngtiếnhành cáchội nghị liên Bộ trưngđặc biệt, và giải quyết các vn đề quantrngcủa ASEAN có liên quan đến các Hội đng Cộngđồng.Cácquyđịnhvềthủtụctiếnhànhcáchộinghịnàysẽdo Hộiđồng Điều phốiASEANthôngqua;

(d) Tiếnhành những bin pháp thích hợpđể xử lý các tình hung khẩncấp tác độngtiASEAN;

(e) Quyết định các vấnđề liên quan đưc trình lên Cấp cao theo ChươngVIIvàChươngVIII;

(f) ChophépthànhlậpvàgiảitáncácCơquancấpBộtrưngchuyênngành và các thểchế kháccaASEAN;và

(g) BổnhimTổngThưkýASEAN,vớihàmvàquychếBộtrưng, vàTổngthưkýASEANsẽphụcvụvisựtintưngvàhàilòng củanhngNgưiđngđầuNhànưchoặcChínhph,dựatrên khuyếnnghịcủaHộinghịBộ trưngNgoạigiaoASEAN.

3. Hội nghịCấpcaoASEANsẽ:

(a) Tiếnhànhhailầnmộtnăm,vàdoQuốcgiathànhviêngiữchcChủ tịch ASEANchủtrìtổ chức;và

(b) Sẽđưcnhómhọpkhicầnthiếtnhưlàcáccuộchọpđặcbiệthoặc bấtthưngdoQuốcgiathànhviêngiữchcChủtchASEANchtrì tạiđịa đimđưccácQuốcgiathànhviênASEANnhấttrí.

ĐIỀU 8. HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐIASEAN

1. Hội đồng Điều phối ASEANbao gm các Bộ trưng Ngoại giao ASEANvà họpít nhấthailầnmộtnăm.

2. Hội đồng ĐiềuphốiASEAN:

(a) Chuẩn bịcho các cuchọp CấpcaoASEAN;

(b) Điều phối việc thực hiệncác thỏa thuận và quyết định của Cp caoASEAN;

(c) PhốihpvớicácHộiđồngCộngđồngASEANnhmtăngcưng sựnhấtquánvềchínhsách,hiuquảvàhợptácgiữacáccơquan này;

(d) Phối hợp các báo cáo củacHội đng Cngđồng ASEAN để trìnhlênCấpcao ASEAN;

(e) XemxétbáocáohàngnămcủaTổngthưkývềcáchoạtđngca ASEAN;

(f) XemxétbáocáocủaTổngthưkýASEANvềchcnăngvàhot độngcủaBan thư kýASEANvàcác cơquan liên quan khác;

(g) Thông qua vicbổ nhiệm và minnhimcác Phó Tổng thư ký ASEANtheo khuyến nghịcủa Tổngthư ký; và

(h) ThchiệncácnhimvụkhácđưcutrongHiếnchươngnày, hoặc các chức năngkhácdo CấpcaoASEANtraocho.

3. HộiđồngĐiềuphốiASEANsẽđưccácquanchccaocấpliênquanhỗ tr.

ĐIỀU 9. CÁC HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG ASEAN

1. Các Hội đồng Cộng đngASEAN bao gồm Hội đồng Cộng đồngChínhtrị-AnninhASEAN,HộiđồngCộngđồngKinhtếASEAN,và Hội đồngCộngđồngVăn hóa - Xã hội ASEAN.

2. Trực thuộc mi Hiđồng Cộng đng ASEAN sẽ có các Cơ quan chuyên ngành cấp Bộtrưng.

3. CácQucgiathànhviênsẽcửđạidiệnquốcgiathamdựcáccuộchọp củaHộiđồngCng đồngASEAN.

4. ĐểthựchiệncácmụctiêucủatngtrụcộttrongbatrụcộtcủaCộng đồngASEAN,mỗiHội đồngCộngđồngASEANsẽ:

(a) ĐmbảoviệcthựchiệncácquyếtđnhcóliênquancủaCpcaoASEAN;

(b) Điềuphốicôngviệctrongcáclĩnhvcphụtrách,vànhữngvn đềcó liênquanđếncácHộiđồngCộngđồngkhác;và

(c) Đệtrìnhcácbáocáovàkhuyếnnghịvềnhngvấnđềthuộcphạm vitráchnhimlên Cấp caoASEAN.

5. MỗiHộiđồngCộngđồngASEANsẽ họpítnhấthailầnmộtnămvàsdoBtngcóliênquancủaQuốcgiathànhviênđanggicươngvịChủtịchASEANchủtrì.

6. MỗiHộiđồngCộngđồngASEANsẽđượccácquanchccaocấpliênquanhỗtrợ.

ĐIỀU 10. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN NGÀNH CẤP BỘ TRƯỞNGASEAN

1. CácCơquanchuyênngànhcấpBộtrưngASEAN:

(a) Hoạtđộng theochcnăng, quyền hạnđã đưc xácđịnh;

(b) Thchiện các thỏa thunvà quyết định của Cấp cao ASEANtrong phạmviphụtrách;

(c) Tăngcưnghợptáctrongcáclĩnhvựcthuộcphạmvichctráchcủamìnhđểhỗtrợliênkết vày dựngCngđồngASEAN;và

(d) ĐệtrìnhcácbáocáovàkhuyếnnghịlêncácHộiđngCộngđồngliênquan.

2. Mỗi Cơ quan chuyên ngành cấp Bộ tng ASEAN, trong phm vi chứctráchcủamình,cóthểgiaochocácquanchccaocpvàcáccơ quantrựcthuộcthựchiệncácchcnăng,nhiệmvụnhưnêutrongPhlục1. Phụ lục này có thể đưcTngthư ký ASEAN cập nhật theo khuyếnnghịcủaỦybancácĐạidiệnThưngtrựcmàkhôngphảivin dnĐiềukhoảnsửađổi trong Hiến chương này.

ĐIỀU 11. TỔNG THƯ KÝ ASEAN VÀ BAN THƯ KÝ ASEAN

1. TổngthưkýASEANsẽđưcCấpcaoASEANbnhiệmvớinhiệmkỳ 5năm,khônggiahạn,đưclựachọntrongsốcáccôngdâncácQuốcgiathànhviênASEAN,luânphiêntheothứtựtênnưcbằngchcái tiếng Anh, có tính đến sự liêm khiết, năng lực, kinh nghim chuyên mônvàbìnhđẳnggiới.

2. TổngthưkýASEANsẽ:

(a) Thchiện các nhim vụ và trách nhim ca mình theo các quy địnhtrongHiếnchươngvàcácvănkiện,nghịđnhthưliênquan,vàcáctậpquánđã cócủa ASEAN;

(b) Tạo điều kiện thuậnlợi và theo dõi tiến đthựchiện các tha thuậnvàquyếtđịnhcủaASEAN,vàđệtrìnhbáocáohàngnăm vềcác hoạtđộngcủaASEANlênCấpcaoASEAN;

(c) ThamgiavàocáccuộchọpCấpcaoASEAN,cácHngCộng đồngASEAN, Hội đồng Điu phi ASEAN, và các Cơ quan chuyênngànhASEANcấpBộtrưngvàcáccuộchọpliênquankhác caASEAN;

(d) ThểhinquanđiểmcủaASEANvàthamgiavàocáccuộc họp vớicácđốitácbênngoàiphùhợpvớicácđưnglốichínhsáchđã đưcthôngquavàquyềnhạncủa Tng thư;

(e) KhuyếnnghịlênHộiđồngĐiềuphốiASEANđểphêduyệtviệc bổnhiệmvàmiễnnhimcPhóTổng thư ký.

3. Tổng thư ký cũng sẽ là Quan chc Hành chính cao cấp nhất của ASEAN.

4. Tổng thư ký sẽđưcbốnPhóTng thư ký với hàm vàquy chế cp Thứtrưnggiúpvic.CácPhóTổngthưkýsẽchịutráchnhimtrước Tổngthưký trong việc thc thichức tráchcủamình.

5. BốnPhóTổngthưkýsẽkhôngcùngquốctịchviTổngthưkývàđến từ bốnQuốcgiathànhviênASEANkhácnhau.

6. BốnPhóTổng thưkýsẽbaogm:

(a) HaiPhótổngthưkýcónhiệmkỳ3năm,khônggiahạn,vàđược lựachọn trong số các công dân của các Quốcgia thành viên ASEANtrêncơsởluânphiêntheovầnchữcáitiếngAnh,cótínhđến sự liêm khiết, phẩm chất, năng lực, kinh nghim, và bình đẳnggii;

(b) HaiPhótngthưkýcónhiệmkỳ3năm,cóthểgiahạnnhiệmkthêm 3 năm nữa. Hai phó Tổng thưký này sẽ đưc tuyn chọn công khai dựa trên nănglực;

7. BanthưkýASEANsẽ bao gồm Tổngthư kývàcácnhânviênkháctùytheoyêu cầu đặtra.

8. Tổngthư ký và cácnhân viênsẽ:

(a) Giữvngcácchuẩnmựccaonhấtvềsựliêmkhiết,hiệuquảvànănglctrongkhithihànhnhiệm vụ;

(b) Khôngtìmkiếmhocnhnchỉđạotừbấtkỳchínhphủhoặcđối tưngnàongoàiASEAN;và

(c) Khôngthamgiavàobấtkỳhànhđộngnàocóthểảnhhưngđến vịthếquanchcBanthưkýASEANcủamìnhvàchỉchịutrách nhiệmtrước ASEAN.

9. CácQuốcgiathànhviênASEANcamkếtntrọngtínhchấtđặctcủacáctráchnhimcủaTngthưkývàcácnhânviênBanthưký,vàkhông tìm cách gây ảnh hưngđến họ trong quá trình họthc thi nhiệm vụ.

ĐIỀU 12. ỦY BAN CÁCĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC BÊN CẠNHASEAN

1. Các Quốc gia thành viên ASEANsẽ bổ nhiệm một Đại din thưng trực cóhàmĐạisứbêncạnhASEAN đặttạiGia-các-ta.

2. CácĐạidiệnthưngtrựctạothànhỦybancácĐạidiệnThưngtrực, sẽ:

(a) HỗtrợcôngviệccacácHộiđồngCngđồngASEANvàcácCơquan chuyên ngành cấp BộtrưngASEAN;

(b) Phối hp với Banthư ký ASEAN Quốc gia và các Cơquanchuyên ngành cấpBộtrưngkháccủaASEAN;

(c) LiênhệviTổngthưkýASEANvàBanthưkýASEANvtấtcả các vấnđềliênquanđến côngviệc ca mình;

(d) Hỗtrợ hp tác giữaASEANvớicácđốitácbênngoài;và

(e) Thc thicácnhimvụkhácdoHộiđồngĐiềuphốiASEANquyết định.

ĐIỀU 13. BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA

MỗiQuốcgiathànhviênASEANsẽlậpmộtBanthưkýASEANQucgia với nhimvụ:

(a) Đóngvaitròlàđầumốiquốcgia;

(b) Là nơi lưu trữthông tin về tất cả các vấn đề liên quanđến ASEANởcpđộquốcgia;

(c) Điều phối việc triển khai các quyết đnh của ASEANở cấp độ quốc gia;

(d) Điềuphốivàhỗtrợcôngtácchuẩnbịcủaquốcgiachocáccuc họp ASEAN;

(e) ThúcđẩyxâydựngbảnscvànângcaonhậnthcvềASEANởcấp độquốcgia;và

(f) Đóng góp vào việc xây dựngCng đồngASEAN.

ĐIỀU 14. CƠ QUAN NHÂN QUYỀN ASEAN

1. PhùhợpvớicácmụctiêuvànguyêntắccủaHiếnchươngASEANvềthúcđẩyvàbảovệnhânquyềnvàcácquyềntựdocơbản,ASEANsẽ lpmtcơquannhânquyềnASEAN.

2. CơquannhânquyềnASEANnàysẽhoạtđộngtheoQuychếdoHi nghịBộtrưởng NgoạigiaoASEAN quyết định.

ĐIỀU 15. QUỸ ASEAN

1. Quỹ ASEAN sẽ hỗ trợTổng thư ký ASEAN và hp tác với cáccơ quanliênquancủaASEANđểphụcvụxâydựngcngđồngASEAN,thôngquaviệcnângcaonhậnthcvềbảnscASEAN,quanhệtương tácgiữa ngưi dân với ngưi dân, và sự hp tác chặt chẽ tronggiới doanh nghiệp, xã hi dân sự, các nhà nghiên cu và các nhóm đối tưng khác trong ASEAN.

2. QuỹASEANsẽchịutráchnhimtrưcTổngthưkýASEAN,vàTng thưký ASEAN sẽ trình báo cáo về Quỹlên Cấp cao ASEAN thông qua HộiđồngđiềuphốiASEAN.

Chương V

CÁC THỰC THỂ CÓ LIÊN QUAN VỚI ASEAN

ĐIỀU 16. CÁC THỰC THỂ CÓ LIÊN QUAN VỚI ASEAN

1. ASEANcóthlpquanhệvicácthựcthểcónhữnghoạtđnghỗtrHiếnchươngASEAN,đặcbitlàhỗtrợcácmctiêuvànguyêntccủaHiếnchương.NhữngthựcthểcóliênquannàyđưclitkêtrongPhụ lục2.

2. Quychếvàtiêuchíchoviệc xâydựngquanhnàysẽđưcybancácĐidiện tng trcquyết định theo khuyến nghị của Tổngthư ký ASEAN.

3. Phụlục2cóthểđưcTngthưkýASEANcậpnhậttheokhuyếnnghịcủaỦybancácĐidiệnthưngtrựcmàkhôngcầnviệndẫnđếnĐiu khoản Sa đổi trong Hiếnchương.

Chương VI

CÁC ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ

ĐIỀU 17.CÁC ƯUĐÃI VÀMIỄN TRỪ CỦA ASEAN

1. ASEAN sđưc hưởngcác quyền ưu đãi và mintrừ cần thiết trên lãnhthổcácQuốcgiathànhviênđểthchiệncácmctiêucủaHiệp hội.

2. Cácưuđãivàmiễntrừ sẽđưcquyđịnhtrongcácthỏathuậnriênggiaASEAN và Nưc chủnhà.

ĐIỀU 18. CÁC ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ DÀNH CHO TỔNG THƯ KÝ ASEANVÀ CÁC NHÂN VIÊN CỦA BAN THƯ KÝ ASEAN.

1. TổngthưkýASEANvàcácnhânviêncủaBanthưkýASEANtham giavào các hoạt động chính thchoặc đại diện cho ASEANtại các Quốcgiathànhviênsẽđưchưngcácưuđãivàmiễntrcầnthiết nhm thcthimộtcáchđộc lậpcácchức năngcủa họ.

2. CácđiềukiệnvưuđãivàmiễntrừcủaĐiềuysẽđưcquyđịnh trongmộtthỏathuậnriêngcủaASEAN.

ĐIỀU 19. CÁC ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ CỦA CÁC ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC QUAN CHỨC ĐANG THỰC THI NHIỆM VỤ CỦA ASEAN

1. Các Đại diện thưngtrccủa các Quốc gia thành viên bên cnh ASEAN,cácquanchccacácQuốcgiathànhviênthamgiacáchoạtđộng chính thức hoặc đidincho ASEAN tại các Quốc gia thành viên,sẽđưchưngcácưuđãivàmiễntrừcầnthiếtđểcóthểthựcthi mộtcáchđộclập các chức năngcủa h.

2. CácưuđãivàmiễntrừcủacácĐạidiệntngtrcvàcácquanchc đanglàmnhiệmvcaASEANsẽtuântheocácquyđnhtrongCông ưcViênm1961vềQuanhệNgoạigiaohoctuântheoluậtquốc giacủaQuốcgiathànhviênASEANliênquan.

Chương VII

RA QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 20. THAM VẤNVÀ ĐỒNG THUẬN

1. Việcraquyếtđịnhdựatrênthamvấnvàđồngthuậnlàmộtnguyêntắc cơbảncủaASEAN.

2. Khikhôngcóđồngthuận,CấpcaoASEANcóthểxemxétviệcđưaraquyết đnh cụthể.

3. Khoản1và2trongĐiuysẽkhôngảnhhưngtớicácphươngthcraquyếtđịnhđãđưcnêutrongcácvănkiệnpháplýliênquankhác củaASEAN.

4. Trongtrưnghpcósựviphmnghiêmtrọnghoặckhôngtuânth, vnđề ysẽ đượctrình lênCp caoASEAN đểquyếtđịnh.

ĐIỀU 21. THỰC HIỆN VÀ THỦ TỤC

1. Mỗi Hi đồng Cộng đng ASEANsẽ quy đnh quy chế hoạt động riêngcủa mình.

2. Trong khi thực hiện các cam kết kinh tế, có thể áp dụng công thức thamgialinhhoạt,trongđócócôngthcASEAN-Xtrongtrưnghợp sựđồngthuận như vậy.

Chương VIII

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

ĐIỀU 22. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. CácQuốcgiathànhviênsẽnỗlựcgiảiquyếtmtcáchhoàbìnhvàkịp thi tất cả các tranh chấp thông qua đithoi, thamvấn và thương lưng.

2. ASEANsẽduytrìvàthiếtlậpccơchếgiảiquyếttranhchấptrong tt cảcác lĩnhvc hptáccủaASEAN.

ĐIỀU 23. BÊN THỨ BA, HÒA GIẢI VÀ TRUNG GIAN

1. CácQuốcgiathànhviêncótranhchấp,vàobấtkthiđiểmnàocó thểsdụng các phương thcnhư đềnghị n thba,a giải hoctrunggianđể giải quyếttranhchấptrongkhoảngthờigian thoả thuận.

2. CácbêntranhchấpcóthểyêucầuChủtịchASEANhoặcTngthưkýASEANtrong quyền hạn mc nhiên của mình, làm bên thứ ba, hoà giảihoctrunggian.

ĐIỀU 24. CÁC CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG CÁCVĂN KIỆN CỤ THỂ

1. Cáctranh chấp liênquanđến nhng vănkiện cụ thểcủa ASEAN sẽ đưcgiải quyết thông qua các cơ chế và thủ tục đã đưc quy địnhtrongcácvănkiệnđó.

2. Cáctranhchấpkhôngliênquanđếnviệc áp dụnghoặcgiảithíchbấtkmộtvănkiệnnàocủaASEANsẽđưcgiảiquyếtmộtcáchhòabìnhphùhợpviHiệpưcThânthinvàHợptácởĐôngNamÁ(TAC)vàcácquyđịnh thủ tụccủaHiệp ưcnày.

3. Nếukhôngcóquyđịnhcụthểkhác,cáctranhchấpliênquanđếnviệc giảithíchhoặc áp dụng các hiệp định kinh tếASEAN sẽ đưc giải quyếttheoNghđịnhthưASEANvềTăngcưngCơchếGiảiquyết Tranhchấp.

ĐIỀU 25. THIẾT LẬP CÁC CƠ CHẾ GIẢIQUYẾT TRANH CHẤP

Nếu không có quy định cụ thểkhác, sẽ thiết lập các cơ chế giải quyết tranhchấpphùhợp,baogồmcảhìnhthứctrọngtài,đểgiảiquyếtnhững tranhchấpliênquanđếnviệcgiảithíchhoặcápdngHiếnchươngnày hoặccácvănkiện kháccủa ASEAN.

ĐIỀU 26. CÁCTRANH CHẤP CHƯA ĐƯỢCGIẢI QUYẾT

Nếucómộttranhchấpchưagiảiquyếtđưc,saukhiđãápdụngnhng điềukhontrênđâycủaChương,tranhchấpđósẽđưctrìnhlênCấpcao ASEANđểquyếtđịnh.

ĐIỀU 27. TUÂN THỦ

1. Tổng thư ký ASEAN, với sự trợ giúp của Ban thư ký ASEAN hoặc mộtcơquankhácđưcchỉđịnhcủaASEAN,sẽtheodõivictuânthủ các kếtluận, khuyến nghị hoặc quyếtđịnh do một cơ chế giải quyếttranhchpASEANđưaravàtrìnhbáo cáo lên CấpcaoASEAN.

2. Bất cứ Quốc gia thành viên nào bị ảnh hưngbởi kết luận về việc khôngtuânthủ,hoặcbởicáckhuyếnnghịhoặcquyếtđịnhdomộtcơ chếgiảiquyếttranhchấpASEANđưara,cóthểđưavấnđylên CấpcaoASEANđểquyếtđịnh.

ĐIỀU 28. CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HIẾN CHƯƠNG LIÊN HỢP QUỐCVÀ CÁC THỦ TỤCQUỐC TẾ LIÊN QUAN KHÁC

TrừkhicóqunhkháctrongHiếnchươngnày,cácQuốcgiathànhviên cóquyềnviệndẫnnhữnghìnhthcgiảiquyếttranhchấphòabìnhđưc quyđịnhtạiĐiều33(1)củaHiếnchươngLiênHợpQuốchoặccácvăn bảnlutquốctếkhácmàcácQuốcgiathànhviênASEANlàbêntranh chấpđã thamgia.

Chương IX

NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH

ĐIỀU 29. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. ASEANsxâydựngcácquytắcvàthủtụctàichínhphùhpvớicáctiêu chuẩnquốc tế.

2. ASEAN sẽ tuân thủ các chính sách và thông lqun lýtàichính và nguyên tắcquản lýngânsách.

3. Cáctàikhoảnsẽđưccáccơquankiểmtoánnộibộvàbênngoàikiểm tra.

ĐIỀU 30. NGÂNSÁCH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA BAN THƯ KÝ ASEAN

1. BanthưkýASEANsẽđưccungcấpcácnguồntàichínhcầnthiếtđểthchiệnhiệu quảchc năng củamình.

2. NgânsáchhoạtđộngcủaBanthưkýASEANsẽdocácQucgiathành viênASEANđónggópđngđuhàngnămtheođúngkhạn.

3. TổngthưkýASEANslpdựtoánngânsáchhoạtđộnghàngnămcaBanthưkýASEANđểtrìnhHiđồngĐiềuphốiASEANphêduyt theokhuyến nghịcủa ỦybancácĐạidin thưngtrực.

4. BanthưkýASEANshoạtđộngtuânthủnhữngnguyêntắcvàthtc tàichínhdoHộiđngĐiềuphốiASEANquyđịnhtheokhuyếnnghịcủaỦybancácĐạidiệnthưngtrực.

Chương X

HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC

ĐIỀU 31. CHỦ TỊCH ASEAN

1. ChứcChủtịchASEANsđưcluânphiênhàngnămtheothứtựchữcái têntiếngAnhcủacácQucgia thànhviên.

2. ASEANsẽápdụngquychếChủtịchthngnhấttrongmộtnămdươnglịch,theođó Qucgiathànhviên đm nhimchứcChủtịch sẽchủ trì:

(a) Hộinghị CpcaoASEANvàcácCấpcaoliên quan;

(b) ccuộc hpcủa Hội đồng Điều phốiASEAN;

(c) Ba HộiđồngCộng đồng ASEAN;

(d) Nếu phù hp, cáccuộc hp ca Cơ quan chuyên ngành cấp Bộ trưngvàquanchccaocp;

(e) Ủybancác Đạidiệnthưngtrực ASEAN.

ĐIỀU 32. VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH ASEAN

1. Quốcgiathànhviêngiữ chứcChủ tchASEANsẽ:

(a) Tíchcực thúc đẩy và đề cao lợi ích cũng như quyền lợi ca ASEAN,gồmcảcácnỗlựcxâydngCộngđồngASEANthông qua cácsáng kiếnvề chínhsách,điều phối, đồngthuậnvàhptác;

(b) Đm bảovaitròtrungtâmcaASEAN;

(c) Đmbảoviệcngphómộtcáchhiệuquảvàkịpthờicácvnđề cấpbáchhoặccáctìnhhuốngkhủnghoảngtácđộngđếnASEAN, trongđócóvicsửdụngphươngthcbênthbavàcácdànxếp khác nhằmnhanhchónggiảiquyếtcácmối quan ngạitrên;

(d) ĐạidiệnchoASEANtrongviệctăngcưngvàthúcđẩycácmi quanhệchặtchẽhơnvicácđốitácbênngoài;và

(e) Thc hiện các nhim vụvàchcnăng khácđưcgiao.

ĐIỀU 33. LỄ TÂN VÀ CÁC THÔNG LỆ NGOẠIGIAO

ASEANvàcácQuốcgiathànhviênsẽtuânthủnghithứclễtânvàcác thônglệngoạigiaohiệncótrongquátrìnhtriểnkhaicáchoạtđộngliên quanđếnASEAN.BấtcứsựthayđổinàophảiđưcHộiđồngĐiềuphối ASEAN thông qua theo khuyến nghị của y ban các Đại din thưngtrc.

ĐIỀU 34. NGÔN NGỮ LÀM VIỆC CỦA ASEAN

Ngôn ngữ làm việccủa ASEANlà tiếngAnh.

Chương XI

BẢN SẮC VÀ BIỂU TƯỢNG

ĐIỀU 35.BẢN SẮCASEAN

ASEANsẽthúcđyydngbảnsắcchungcủaASEANvàýthứcgắn bóvinhaucủangưidântrongkhuvựcđểhìnhthànhmộtvậnmnh,những giá trịvàmctiêuchung.

ĐIỀU 36. KHẨU HIỆU CỦA ASEAN

Khẩu hiệu của ASEAN là Một Tầm nhìn, MộtBản sắc, Một Cộng đồng”.

ĐIỀU 37. CỜ ASEAN

cờASEANđưcthể hin trong Phụlc3.

ĐIỀU 38. BIỂU TƯỢNG CỦAASEAN

BiểutưngcủaASEANđưcmôttrong Phụlục 4.

ĐIỀU 39. NGÀY ASEAN

Ngày8tháng8 đưckỷnimlà NgàyASEAN.

ĐIỀU 40. BÀI CA ASEAN

ASEANsẽcóBàica riêng.

Chương XII

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

ĐIỀU 41. TRIỂN KHAI QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

1. ASEANsẽpháttriểnquanhệhữunghịvàđốithoại,hptácvàđốitác ngcólợivớicácquốcgia,cáctổchứcvàthểchếtiểukhuvực,khu vcvàquốctế.

2. QuanhệđốingoạicủaASEANstuânthủcácmctiêuvànguyêntc đềratrongHiếnchương.

3. ASEANsẽlàđộnglựcchínhtrongcácthỏathuậnkhuvựcdoASEANkhixưngvàduytrìvaitròtrungtâmtronghợptáckhuvcvàxâydngcộngđồng.

4. TrongtriểnkhaiquanhệđốingoạicủaASEAN,cácQuốcgiathànhviênsẽphốihpvànỗlcxâydựnglậptrưngchungcũngnhưtiến hànhcác hoạtđộngchungtrêncơsởthốngnhấtvàđoànkết.

5. CấpcaoASEANsđịnhhưngchínhsáchchiếnlưcchoquanhệđối ngoạicủa ASEAN theo khuyến nghị ca Hội nghịBộ trưng Ngoại giaoASEAN.

6. HộinghịBộtrưngNgoạigiaoASEANsẽđmbảosựnhấtquánđồng bộtrongtriểnkhaiquanhệđốingoạicủaASEAN.

7. ASEANcóthểkýkếtcáchiệpđịnhvicácnưchoặccáctổchứcvàthểchếtiukhuvực,khuvựcvàquốctế.Thủtụckýkếtcáchiệpđịnh nàysẽdoHiđồngĐiềuphốiASEANquyđnhthôngquathamvn vicácHộiđồngCngđồngASEAN.

ĐIỀU 42. NƯỚC ĐIỀU PHỐI ĐỐI THOẠI

1. CácQuốcgiathànhviên,vớivaitròlàNưcĐiềuphối,sẽluânphiênchutráchnhiệmđiuphốivàthúcđẩycáclợiíchcủaASEANtrong quanhệvớicácbênĐithoại,cáctổchcvàthểchếkhuvcvàquốctế liên quan.

2. Trongquanhệvớicđốitácbênngoài,iềuphốisẽtiếnhành cáchoạtđộng, trongđócó:

(a) ĐạidiệnchoASEANvàthúcđẩyquanhệtrêncơsởtôntrọng lẫnnhauvàbìnhđẳng,phùhợpvicácnguyêntắccủaASEAN;

(b) ĐngchủtrìcáccuộchọpliênquangiữaASEANvàcácđốitác bênngoài; và

(c) ĐưccácỦybancaASEANticácNưcthứbavàbêncạnh cácTổ chức quc tếcóliênquanhỗtrợ.

ĐIỀU 43.ỦY BAN ASEAN Ở NƯỚC THỨ BA VÀ BÊN CẠNH CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

1. ybanASEANởcácNưcthứbacóthểđưcthànhlậptạicácnưcngoài khu vc ASEAN, bao gồm ngưi đng đầu cơ quanđại din ngoạigiaocủacQuốcgiathànhviênASEAN.CácỦybantươngtự cóthểđưclậprabêncạnhcáctổchcquốctế.CácỦybanysẽ thúcđẩylợiíchvàbảnsắcASEANtạinưcchủnhàvàcáctổchứcquốc tế.

2. HộinghịBộtngNgoạigiaoASEANsẽquyđịnhthủtụchoạtđng củacybannày.

ĐIỀU 44. QUY CHẾ ĐỐI VỚICÁCĐỐI TÁC CỦA ASEAN

1. TrongquátrìnhtriểnkhaiquanhệđốingoạicủaASEAN,HộinghịBtngNgoạigiaoASEANcóthểtraochocácđốitácbênngoàiquy chếĐithoạichínhthứcithoạitheolĩnhvc,Đitácpháttriển,Quansátviênđặcbiệt,Kháchmờihoccácquychếkháccóthểđưclp ra.

2. Cácđốitácbênngoàicóthểđưcmờithamgiavàocáccuộchọphoc cáchoạtđộnghợptácmàkhôngcầnphảicóquychếchínhthứctheo nhưquyđnh.

ĐIỀU 45. QUAN HỆ VỚI HỆ THỐNG LIÊN HỢP QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨCVÀ THỂ CHẾQUỐCTẾKHÁC

1. ASEANcóthếtìmkiếmmtquychếthíchhợpvớihệthốngLiênhp quốccũngnhưcáctổchcvàthểchếtiukhuvc,khuvcvàquốctếkhác.

2. HộiđồngĐiềuphốiASEANsquyếtđịnhviệcthamgiacaASEAN vàocác tổchứcvàthchếtiểu khu vực,khu vcvàquốc tếkhác.

ĐIỀU 46. BỔNHIỆM ĐẠI DIỆN CỦA CÁC QUỐC GIA NGOÀI ASEAN BÊNCẠNH ASEAN

CácQuốcgiangoàiASEANvàcáctổchứcliênchínhphủliênquancóthểbổnhimvàcửĐạisncạnhASEAN.HộinghịBộtrưngNgoại giaoASEANsẽquyết định vềviệc bổ nhiệm này.

Chương XIII

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG VÀ CUỐI CÙNG

ĐIỀU 47. KÝ KẾT, PHÊ CHUẨN, LƯU CHIỂU VÀ HIỆU LỰC

1. Bản Hiến Chương yphải đưc tất cả c Quốc gia thành viên ASEANký kết.

2. BảnHiếnchươngnàysẽđưctấtcảcácQuốcgiathànhviênASEANphê chun, phù hợpvicácthủtục nộibộ củamỗinưc.

3. CácvănkiệnphêchuẩnsđưcTổngThưkýASEANlưuchiu,sauđósẽthôngbáongaychotấtcảcácQuốcgiathànhviênvềviclưu chiucủatngnưc.

4. BảnHiếnChươngnàysẽcóhiệulựcongàythứ30kểtừngàyvăn kiệnphêchuẩn thứ 10đưcTngthư kýASEANlưuchiểu.

ĐIỀU 48. SỬA ĐỔI

1. BấtkmộtQuốcgiathànhviênnàocũngcóthểđềnghịsađổiHiến chương.

2. Các đề nghị sửa đi Hiến chương này sẽđưc Hội đồng Điều phi ASEAN, trêncơ sởđồng thuận, trình lên Cấpcao ASEAN để quyết định.

3. CácsửađiđốivớiHiếnchươngđưcCấpcaoASEANnhấttríthôngqua trêncơsởđồngthuậnphảiđưc ttcảcácQuốcgiathànhviên phê chun phùhợpvới Điều47.

4. CácsađổiđivớiHiếnchươngsẽcóhiệulựcvàongàythứ30kểtừ ngàyvăn kiện phê chuẩn cuối cùng đưc Tng Thưký ASEAN lưu chiu.

ĐIỀU 49. QUY CHẾ VÀTRÌNH TỰ THỦ TỤC

Nếu không có quy định khác trongHiến chương, Hội đồng Điều phi ASEANsẽquyếtđnhcácquyđịnhvtrìnhtựvàthủtụcvàđmbảotính nhấtquáncủa các quyđịnhnày.

ĐIỀU 50. XEM XÉT LẠI

BảnHiếncơngnàycóthểđưcxemxétlisaukhicóhiệulực5năm hoặc do CấpcaoASEANquyếtđịnh.

ĐIỀU 51. GIẢI THÍCH HIẾN CHƯƠNG

1. Nếu có đề nghị của bất kỳ Quốc gia thành viên nào, Ban thư ký ASEANsẽcótráchnhiệmgiảithíchHiếnchươngphùhpvớicácquy địnhvềthủtụcmàHộiđồngĐiềuphối ASEAN quyđịnh.

2. BấtđồngliênquanđếnviệcgiảithíchHiếnchươngsẽđưcgiảiquyết datrên các điều khoản liên quan trongChương VIII của Hiến chương.

3. CáctiêuđềvàđềmụcđưcsửdụngtrongHiếnchươngsẽchỉđưc dùngvới mc đíchthamkhảo.

ĐIỀU 52. TÍNH LIÊN TỤC VỀPHÁP LÝ

1. Tấtcảchiệpước,hiệpđịnh,thỏaưc,tuyênb,nghịđịnhthưcác vănkiện khác của ASEAN đã có hiệu lc từ trưc khi Hiến chươngcóhiệulc, vẫn sẽ tiếptục cógiá trị.

2. TrongtrưnghợpkhôngcósựnhấtquángiữaquyềnvànghĩavụcủacácQuốcgiathànhviênASEANtheocácvănkinnóitrênvàHiến chương, Hiếnchươngsẽlà vănbản mang tính quyết đnh.

ĐIỀU 53. BẢN GỐC

BảngốccủaHiếncơngbngtiếngAnhđãđưckýsẽđưcTngThưkýASEANlưuchiu,sauđóTổngThưKýsẽcungcấpmtbảnsaochứngthcchocácQuốcgiathànhviên.

ĐIỀU 54. ĐĂNG KÝ HIẾN CHƯƠNG ASEAN

HiếnchươngsẽđưcTngThưkýASEANđăngkývớiBanthưkýLiên hợpquốctheoĐiều102,Đoạn1Hiếnchương Liênhợpquốc.

ĐIỀU 55. TÀI SẢNCỦA ASEAN

Tài sảnvàquỹcủaTchức sđưc đăngkýdưitên ASEAN.

LàmtạiXinh-ga-povàongày20tháng11năm2007vớimộtbảngốcduy nhấtbằngtiếngAnh.

BRU-NÂY ĐA-RÚT-XA-LAM:
QUỐC VƯƠNG CỦA BRU-NÂY ĐA-RÚT-XA-LAM
Haji Hassanal Bolkiah


VƯƠNG QUỐC CĂM-PU-CHIA:
THỦ TƯỚNG
Samdech Hun Sen


CỘNG HOÀ IN-ĐÔ-NÊ-XIA:
TỔNG THỐNG
Dr. Susilo Bambang Yudhoyono


CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO:
THỦ TƯỚNG
Bouasone Bouphavanh


MA-LAI-XI-A:
THỦ TƯỚNG
Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi


LIÊN BANG MI-AN-MA:
THỦ TƯỚNG
General Thein Sein


CỘNG HOÀ PHI-LÍP-PIN:
TỔNG THỐNG
Gloria Macapagal-Arroyo


CỘNG HOÀ XINH-GA-PO:
THỦ TƯỚNG
Lee Hsien Loong


VƯƠNG QUỐC THÁI LAN:
THỦ TƯỚNG
General Surayud Chulanont (Ret.)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM:
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng