HIỆP ĐỊNH

GIỮACHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA XÔ VIẾT LIÊN BANG NGA (1991)

Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủnghĩa Việt Nam và chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga,dưới đây gọi tắt là các Bên ký kết,

Nhằm mục đích củng cố và pháttriển hợp tác quốc tế – Thương mại giữa Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàCộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Liên bang Nga,

Tuân thủ các nguyên tắc bìnhđẳng, cùng có lợi và các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế trong khi thực hiệncác mối quan hệ kinh tế với nhau,

Đã thảo luận về những điều sauđây :

Điều 1. Các bên ký kếtsẵn sàng thiết lập và phát triển các mối quan hệ kinh tế- thương mại cùng có lợi.

Việc giao hàng hoá và cung ứngdịch vụ cho nhau sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng được ký kết giữa cácthành viên Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa XôViết Liên bang Nga được uỷ quyền một cách hợp lệ để tiến hành hoạt động kinh tếđối ngoại.

Việc thanh toán và trả tiềntrong buôn bán với nhau sẽ được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, theothời giá thế giới và với những điều kiện được áp dụng trong thương mại quốc tế.

Để duy trì các mối quan hệ kinhtế – thương mại đã hình thành và cần thiết cho các Bên ký kết, các Bên có thểlập các danh mục định hướng bao gồm khối lượng và danh mục hàng hoá và dịch vụcó tầm quan trọng hàng đầu, và không mang tính chất hạn chế.

Điều 2.

Các Bên ký kết sẽ tạo những điềukiện pháp ký, kinh tế, tài chính và các điều kiện cần thiết khác để duy trì vàphát triển các hình thức quan hệ kinh tế thương mại giữa các thành viên quan hệkinh tế đối ngoại Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Xã hội chủnghĩa Liên bang Nga, bao gồm quan hệ trực tiếp, xí nghiệp liên doanh, chuyênmôn hoá và hợp tác hoá sản xuất, các dịch vụ trao đổi hàng hoá (đổi hàng).

Điều 3. Các Bên ký kết sẽhỗ trợ sự phát triển buôn bán với nhau trên cơ sở thực tiễn và nguyên tắc đượcáp dụng trong mậu dịch quốc tế.

Các Bên ký kết sẽ dành cho nhauchế độ tối huệ quốc về tất cả các vấn đề hợp tác kinh tế – thương mại.

Các cơ quan được uỷ quyền củacác Bên ký kết sẽ kịp thời cấp giấy phép trong khuôn khổ thẩm quyền của mìnhcho việc giao hàng theo các hợp đồng được ký kết giữa các thành viên quan hệkinh tế đối ngoại Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Xã hội chủnghĩa Xô viết Liên bang Nga, trong những trường hợp cần phải có giấy phép.

Điều 4. Hàng hoá giaothiệp theo Hiệp định này chỉ được tái xuất sang nước thứ ba khi có sự đồng ýtrước bằng văn bản của người xuất khẩu.

Điều 5. Các Bên ký kếtthoả thuận sẽ tiếp tục sự hợp tác đã hình thành theo các chương trình dài hạncó mục tiêu trong lĩnh vực tổ hợp nông công nghiệp và sản xuất hàng công nghiệpnhẹ và các lĩnh vực khác.

Điều 6. Các ngân hàngđược ủy quyền của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cộng hoà xã hội chủnghĩa Xô viết Liên bang Nga trong thời hạn một tháng kể từ ngày Hiệp định nàycó hiệu lực sẽ thoả thuận thể thức kỹ thuật thanh toán và trả tiền cần thiếtcho các nghiệp vụ kinh tế đối ngoại được thực hiện phù hợp với hiệp định này.

Điều 7. Các Bên ký kết sẽthành lập Uỷ ban hỗn hợp gồm đại diện của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàcộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga để xem xét quá trình thực hiệnHiệp định này và soạn thảo các khuyến nghị về những biện pháp phát triển kinhtế thương mại.

Uỷ ban hỗn hợp này theo sự thoảthuận lẫn nhau, sẽ họp luân phiên tại Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàCộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga.

Điều 8. Mọi tranh chấp vềcách giải thích về vận dụng Hiệp đinh này sẽ được giải quyết bằng con đườngthương lượng.

Điều 9. Hiệp định này cóhiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi một trong các Bênký kết thông báo bằng văn bản cho Bên kia không chậm hơn trước 6 tháng, về ýđịnh của mình muốn chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này.

Sau khi Hiệp định này hết hiệulực, các điều khoản của Hiệp định này vẫn được tiếp tục áp dụng cho tất cả cáchợp đồng, mà nghĩa vụ của những hợp đồng đó phát sinh trong thời kỳ Hiệp địnhcó hiệu lực, nhưng chưa được thực hiện hết vào thời điểm hết hiệu lực.

Làm tại Matxcơva, ngày 15 tháng8 năm 1991 bằng 2 văn bản, một bản tiếng Việt, một bản tiếng Nga, cả hai vănbản có giá trị ngang nhau.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT
LIÊN BANG NGA