hiÖp ®Þnh

HIỆP ĐỊNH

HỢP TÁC KINH TẾKỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Chính phủ nước cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nướcCộng hòa nhân dân Trung Hoa, nhằm phát triển hơn nữaquan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế kỹ thuậtgiữa hai nước, ký kết Hiệp định này vớinhững nội dung sau:

Điều 1. Căn cứ theo nhu cầu pháttriển kinh tế quốc dân của Chính phủ nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủnước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cung cấp cho Chính phủnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namkhoản viện trợ không hoàn lại 50 triệu Nhân dân tệ.

Điều 2. Khoản viện trợ nói trênđược sử dụng để xây dựng Cung hữunghị Việt - Trung ở Hà Nội.

Điều 3. Quy định chi tiết vềtài chính để thực hiện Hiệp định này sẽdo Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Trung Quốc bàn bạcriêng.

Điều 4. Hiệp định này có hiệulực kể từ ngày ký, và chấm dứt hiệu lựcvào ngày hai bên thực hiện xong tất cả các nghĩa vụđược quy định trong Hiệp định này.

Hiệp địnhnày làm tại Bắc Kinh ngày 16 tháng 10 năm 2003 thành hai bản,mỗi bên giữ một bản, mỗi bản đềuviết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Cả haivăn bản đều có giá trị ngang nhau.