BỘ NGOẠI GIAO******

Số: 22/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005

Hiệpđịnh giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủBurkina-faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về chuyển giao công nghệ ép - đùnnhằm chống suy dinh dưỡng trẻ em tại Burkina-faso có hiệu lực từ ngày 27 tháng11 năm 2004./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CHÍNH PHỦ NƯỚC BURKINA-FASO VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒAPHÁP VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ÉP - ĐÙN NHẰM CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM TẠIBURKINA-FASO.

Chínhphủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Burkina- Faso và Chínhphủ nước Cộng hòa Pháp, sau đây gọi tắt là "các Bên",

Xemxét Hiệp định khung ba bên về trao đổi công nghệ và năng lực giữa Chính phủnước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Burkina-Faso, đã được ba Chính phủký vào tháng 10 năm 2004 tại Hà Nội (Việt Nam) và vào tháng 11 năm 2004 tạiOuagadougou (Burkina- Faso).

Lưu ýrằng Điều 24 của Công ước về quyền trẻ em, đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốcthông qua vào năm 1990 và được Chính phủ ba nước ký Hiệp định này phê chuẩn,quy định rằng:

"Cácnước thành viên Công ước (...) tiến hành những biện pháp thích hợp nhằm:

- Giảmtỷ lệ tử vong của trẻ em và trẻ sơ sinh;

- Đấutranh chống bệnh tật và suy dinh dưỡng (…) , đặc biệt nhờ vào việc sử dụng cácmỹ thuật sẵn có và nhờ vào việc cung cấp các thực phẩm dinh dưỡng".

Xétrằng trong khuôn khổ ch­ương trình Nutridev, từ năm 1994, Nhóm Nghiên cứu vàTrao đổi công nghệ (GRET) và Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) đã tiến hành làmviệc trên cơ sở quan hệ đối tác với nhiều nước ph­ương Nam về việc thiết lậpcác chiến lược cải thiện thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhằm giảm tỷ lệsuy dinh dưỡng.

Mộtmặt, những chiến lược này dựa trên việc sản xuất trong nước bột thức ăn trẻ emtại các đơn vị sản xuất có công suất được chủ động giảm đi nhằm hạn chế nhữngkhó khăn về cung ứng và thương mại, mặt khác, dựa trên việc khuếch trương nhữngthức ăn bổ sung này thông qua con đường thương mại chặt chẽ hoặc kết hợp vớicác chiến dịch giáo dục về dinh dưỡng. Fasevie là chương trình phía Việt Namthuộc chương trình Nutridev, được tiến hành trên cơ sở đối tác với Viện Dinhdưỡng Bộ Y tế Việt Nam, Nutrifaso là ch­ương trình phía Burkina-Faso hợp tácvới Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế Burkina-Faso.

Xétrằng tại Việt Nam, một số ph­ương pháp công nghệ đã được lựa chọn hoặc thíchnghi để sản xuất bột ăn liền hoặc ăn nhanh dưới dạng bột quấy dinh dưỡng, trongđó phải kể đến công nghệ máy ép - đùn với chi phí rất thấp. Công nghệ này, làthành quả hợp tác giữa các nhóm chuyên gia của GRET, IRD và CTC (Trung tâmChuyển giao Công nghệ và tư vấn, trước là Viện công nghệ sau thu hoạch) của HàNội, cho phép sản xuất một loại bột trẻ em thích nghi với nhu cầu của trẻ nhỏ;chi phí thấp, việc sử dụng đơn giản và kinh tế và khả năng thúc đẩy sản xuấttrong nước của công nghệ này đã cho phép nhiều doanh nghiệp Việt Nam phát triểncác loại sản phẩm ăn tiền mà hiện đã cho phép các doanh nghiệp này bắt đầu cóđược lợi nhuận về mặt tài chính. Như vậy kỹ thuật này đã cho phép hòa hợp cácmục tiêu y tế công cộng và tăng trưởng kinh tế.

Xétrằng việc chuyển giao công nghệ thành công cả về mặt kỹ thuật và kinh tế này ởnhiều nước phương Nam được thực hiện thông qua việc tối ưu hóa các ưu thế đốivới các sản phẩm sẵn có tại địa phương, cũng như thông qua việc hỗ trợ để cácđối tác trong nước làm chủ được kỹ thuật chế tạo và khai thác các máy ép - đùnvới giá thành rất thấp.

Loạithiết bị này hiện vẫn chưa có tại Burkina-Faso, nhưng đã là ý tưởng suy ngẫmcủa các chuyên gia của Nutrifaso và của các nhà công nghiệp tại một hội thảochuyên đề khoa học tại Bukina- Faso.

Đãthỏa thuận như sau:

Điều1. Mục tiêu

Mụctiêu chung của Hiệp định này là chuyển giao công nghệ ép - đùn với giá thànhrất thấp của Việt Nam cho Burkina-Faso.

Hiệpđịnh này nhằm bốn mục tiêu cụ thể sau:

- Đưatừ Việt Nam sang Burkina-Faso một máy ép - đùn giá thành thấp và đảm đương việclắp đặt tại Ouagadougou;

- Xácđịnh những điều kiện tối ưu về ép-đùn các hỗn hợp nguyên liệu sẵn có ởBurkina-Faso;

- Hoànthành phát triển công nghệ này thông qua việc đưa công nghệ thích nghi vớinhững nguyên liệu mới;

- Đàotạo các doanh nhân địa ph­ương trong việc bảo dưỡng máy ép - đùn.

Điều2. Nghĩa vụ của Chính phủ nước Cộng hòaPháp

Chínhphủ Cộng hòa Pháp cam kết, trong khuôn khổ và giới hạn ngân sách cho phép:

- Tàitrợ việc mua một máy ép - đùn và việc vận chuyển máy từ Việt Nam sang Burkina-Faso;

- Tàitrợ việc đi lại và trả lương cho một chuyên gia Việt Nam của Trung tâm Chuyểngiao Công nghệ và tư vấn (CTC) để thực hiện một chuyến công tác với thời gianlà một tháng tại Burkina-Faso nhằm lắp đặt máy và đào tạo người dân địa phươngtrong việc bảo dưỡng máy. Việc trả lương cho chuyên gia sẽ được quy định cụ thểsau này theo từng hợp đồng;

- Tàitrợ việc đi lại và trả lương cho một chuyên gia công nghệ Việt Nam của chươngtrình Fasevie để thực hiện một chuyến công tác với thời gian là hai tháng tạiBurkina-faso nhằm giúp cho việc thích nghi máy ép - đùn với các nguyên liệu sẵncó tại địa phương. Việc trả l­ương cho chuyên gia công nghệ sẽ được quy định cụthể sau này trong từng hợp đồng;

- Huyđộng các chuyên gia Pháp của chương trình Nutridev để bảo đảm cho các chuyếncông tác diễn ra tốt đẹp.

Điều3. Nghĩa vụ của Chính phủ Burkina-Faso

Chínhphủ nước Burkina-Faso cam kết:

- Miễnthị thực cho chuyên gia và chuyên viên công nghệ Việt Nam đi công tác trong khuôn khổ Hiệp định này;

- Đảmbảo việc đón tiếp chuyên gia và chuyên viên công nghệ Việt Nam đi công tác trong khuôn khổ Hiệp định này thông qua việc tạo điều kiện để họ thích nghivà thực hiện tốt chuyến công tác;

- Huyđộng các cơ quan kỹ thuật và các nhà nghiên cứu có năng lực tham gia vào cácchuyến công tác của chuyên viên công nghệ và chuyên gia Việt Nam và do vậy bảođảm việc lắp đặt trong nước công nghệ ép - đùn;

- Miễnthuế hải quan đối với máy ép- đùn nhập từ Việt Nam và cấc phụ kiện auy tu vàbảo dưỡng trong trường hợp cần thiết;

- Tạođiều kiện cho việc cấp giấy phép cần thiết cho việc phổ biến thương mại máy ép- đùn; .

-Thông báo cho các đối tác kinh tế và xã hội nhằm tạo điều kiện cho việc phổbiến công nghệ này.

Điều4. Nghĩa vụ của Chính phủ nước Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chínhphủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cam kết tạo điều kiện cho việcchuyển giao kỹ năng liên quan tới máy ép - đùn thông qua việc cung cấp cho phíaBurkina-Faso:

- Cácgiấy phép và bằng chứng nhận cần thiết;

- Cáctài liệu hiện có bằng tiếng Pháp và có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việcchuyển giao công nghệ;

-Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng cam kết cử một chuyêngia và một chuyên viên công nghệ có năng lực sang làm việc tại Burkina- Fasonhằm giúp cho việc chuyển giao công nghệ ép - đùn và tiến hành tất cả các thủtục hành chính cho phép họ xuất cảnh và nhập cảnh vào Việt Nam.

Điều5. Điều kiện thực thi Hiệp định Hiệp địnhnày có hiệu lực trong thời hạn một năm kể từ ngày ký.

Điều6. Giải quyết tranh chấp

Mọitranh chấp liên quan đến việc giải thích và thực hiện Hiệp định này sẽ đượcgiải quyết thông qua thương lượng.

Điều7. Sửa đổi

Mọi sựsửa đổi Hiệp định này sẽ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận chung thông quaviệc trao đổi thư giữa các Bên.

Làmtại U-a-ga-đu-gu ngày 27 tháng 11 năm 2004 thành ba bản gốc, mỗi bản bằng tiếngViệt và tiếng Pháp, các văn bản có giá trị như nhau./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Nguyễn Dy Niên

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC BURKINA-FASO
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Ouedraogo Youssouy

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA PHÁP
BỘ TRƯỞNG ĐẶC TRÁCH NGOẠI THƯƠNG
Francois Loos