HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI

GIỮACHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ SRILANKA(1978)

Hiệp định thương mại giữa chínhphủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Cộng hoà Sri Lanka,dưới đây gọi tắt là hai Bên,

Với lòng mong muốn tăng cường vàphát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước trên nguyên tắc bình đẳngvà hai bên cùng có lợi,

Đã thoả thuận như sau:

Điều 1:

Hai bên sẽ khuyến khích và tạomọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước,theo đúng luật lệ hiện hành của mỗi bên trong thời gian Hiệp định có hiệu lực.

Điều 2:

Hai bên sẽ dành cho nhau chế độđối xử ưu đãi nhất về việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu, về thuế quan và cácthứ thuế và lệ phí khác áp dụng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu và chuyển tải.Chế độ ưu đãi này không áp dụng đối với những trường hợp sau đây:

1) Những ưu đãi đặc biệt mà mộtbên đã hoặc sẽ dành cho các nước láng giềng cùng có chung biên giới nhằm tạođiều kiện để dễ dàng cho việc mậu dịch biên giới;

2) Những ưu đãi đặc biệt mà mộtbên đã hoặc sẽ dành trong khuôn khổ một liên minh quan thuế mà nước mình đanglà hoặc sẽ là một thành viên.

Điều 3:

Việc giao hàng hoá hoặc bán hàngdịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định này sẽ được tiến hành thông qua việc ký kếtcác hợp đồng giữa các thể nhân và pháp nhân được phép hoạt động ngoại thươngcủa Hai Bên.

Điều 4:

Mọi khoản thanh toán hàng hoáxuất nhập khẩu và dịch vụ và các khoản thanh toán khác có liên quan đến ngoạithương giữa hai bên sẽ được thực hiện bằng ngoại tệ có thể tự do chuyển đổi docác bên ký kết hợp đồng buôn bán thảo thuận, phù hợp với luật lệ ngoại thươngvà ngoại hối hiện hành của mỗi nước.

Điều 5:

Giá cả hàng hoá và dịch vụ đượctrao đổi trong khuôn khổ Hiệp định này sẽ dựa trên giá thị trường quốc tế làmcơ sở.

Điều 6:

Sau khi Hiệp định hết hiệulực,những điều qui định của Hiệp định này vẫn sẽ được tiếp tục áp dụng đối vớinhững hợp đồng đã ký kết trong thời gian Hiệp định có hiệu lực, nhưng chưa đượcthực hiện xong.

Điều 7:

Mọi sự thay đổi và bổ sung Hiệpđịnh phải được hai Bên thoả thuận.

Điều 8:

Hiệp định này có hiệu lực tạmthời kể từ ngày ký, và sẽ có hiệu lực chính thức sau khi Hai Bên trao đổi vănkiện thông qua hoặc phê duyệt. Hiệp định sẽ có giá trị trong thời gian một năm.Sau đó, Hiệp định sẽ mặc nhiên được gia hạn thêm từng năm một, trừ khi mộttrong hai Bên thông báo bằng văn bản ý muốn chấm dứt Hiệp định này cho phía bênkia 3 tháng trước ngày hết hạn của Hiệp định.

Làm và ký tại Colombo ngày 3tháng 3 năm 1978 thành hai bản bằng tiếng Việt Nam, Sinhala và tiếng Anh. Tấtcả các bản đều có giá trị như nhau, trường hợp có sự hiểu khác nhau, sẽ dùngbản tiếng Anh làm bản để đối chiếu.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HOÀ SRILANKA
BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI