HIỆP ĐỊNH

THƯƠNGMẠI VÀ HỢP TÁC KINH TẾ, KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ IRAC (1977).

BỘ NGOẠI THƯƠNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 464/BNgT /KV2

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1977

Kínhgửi: Thủ tướng chính phủ

Ngày 18/4/1977 tại Bat-đa, nhânchuyến đi thăm của Phó thủ tướng Nguyễn Duy Trinh, Đại diện Chính phủ ta và Đạidiện chính phủ nước Cộng hoà Irac đã ký Hiệp định Thương mại và Hợp tác kinhtế, khoa học kỹ thuật giữa hai nước.

Trong Điều 14 của Hiệp định nàycó quy định: "Hiệp định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày trao đổi công hàmxác nhận sự thoả thuận của hai chính phủ theo đúng những thủ tục hiến pháp củamỗi bên..."

Vì thời gian đi thăm quá ngắnnên hai Bên chỉ ký bằng tiếng Anh.

Bộ ngoại thương xin gửi kèm theođây bản dịch hiệp đinh nói trên để Thủ tướng chính phủ cho làm các thủ tục cầnthiết.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Hoàng Bích Sơn

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HOÀ IRAC
THỨ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Mahdi Muhsin Auda

HIỆP ĐỊNH

THƯƠNGMẠI VÀ HỢP TÁC KINH TẾ, KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ IRAC.

Xuất phát từ lòng mong muốn pháttriển buôn bán và hợp tác kinh tế, khoa học ký thuật trên cơ sở hai bên cùng cólợi và nhằm mục đích củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Chính phủnước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Cộng hoà Irăc, dưới đâygọi là hai bên ký kết Hiệp định, đã thoả thuận như sau:

Điều 1:

Hai bên sẽ cố gắng phát triểnhợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật giữa hai nước và nhằm mục đích này hai bên sẽáp dụng mọi biện pháp cần thiết để đạt được các mục tiêu đã quy định trong Hiệpđịnh này theo đúng pháp luật và thể lệ hiện hành của Hai nước.

Điều 2:

Những sự trao đổi thương mạigiữa hai nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và nước Cộng hoà Irắc theoHiệp định này sẽ thực hiện trên các mặt hàng ghi trong danh mục "A"và "B"

Danh mục A ghi các mặt hàng củanước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam xuất sang nước Cộng hoà Irắc.

Danh mục B ghi các mặt hàng củanước Cộng hoà Irăc xuất sang nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Giữa hai bên cũng có thể traođổi các mặt hàng không ghi trong các danh mục A và B nếu có sự thoả thuận giữacác cơ quan có thẩm quyền của hai nước.

Điều 3:

Hai bên ký kết sẽ danh cho nhauchế độ tối huệ quốc và thủ tục hải quan vè thuế quan và các thuế khác đánh vàoviệc xuất nhập khẩu; chế độ này sẽ không áp dụng đối với những trường hợp sauđây:

a. Những quyền lợi và ưu đãi màmột trong hai bên ký kết hiệp định dành cho các nước láng giềng để tạo dễ dàngcho mậu dịch biên giới.

b. Những quyền lợi và ưu đãiphát sinh từ một hiệp định về liên hiệp quan thuế hoặc về khu vực mậu dịch tựdo mà một trong hai Bên ký kết hiệp định đã tham gia và sẽ tham gia;

c. Những quyền lợi và ưu đãi màchính phủ nước Cộng hoà Irăc đã hoặc sẽ dành cho các nước A rập.

Điều 4:

Mọi khoản thanh toán thôngthường giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hoà Irắc sẽ thực hiện bằng cácngoại tệ có thể tự do chuyển đổi được do hai bên thoả thuận.

Điều 5:

Hai bên cam kết rằng hàng hoánhập khẩu từ nước này sang nước bên kia sẽ không đựơc tái xuất nếu chưa có sựthoả thuận của nước xuất xứ.

Điều 6:

Căn cứ theo đúng luật pháp củavà thể lệ hiện hành của hai nước, hai bên cam kết sẽ dành cho nhau mọi sự dễdàng trong việc tổ chức và tham gia các hội chợ thường xuyên và lâm thời vàthiết lập các trung tâm giao dịch thương mại của bên này ở nước bên kia.

Điều 7:

Hai bân ký kết Hiệp định này sẽcố gắng tới mức tối đã để mở rộng việc buôn bán giữa hai nước bằng những kếhoạch buôn bán do Uỷ ban hỗn hợp quy định trong Điều 12 của Hiệp định này đề ra.

Đề làm cho các nhà nhập khẩu củahai nước làm quen với tình hình thị trường của nhau, các tổ chức có thẩm quyềncủa hai nước sẽ giúp đỡ tạo điều kiện dễ dàng cho việc đưa những sản phẩm củaIrắc vào Việt Nam và đưa những sản phẩm của Việt Nam vào Irắc.

Điều 8:

Trong khuôn khổ luật lệ hiệnhành của hai nước, những tàu buôn của mỗi bên ký kết cùng với hàng hoá trên tàukhi vào ra các hải cảng thương mại của nước bên kia, được hưởng sự ưu đãi trongmọi việc liên quan đến hàng hoá vẫn ra vào cảng, sử dụng các phương tiện bốc dỡhàng của cảng, thu phí và các lệ phí. Về vấn đề này, luật lệ hiện hành của hainước phải được tuân thủ. Các sự ưu đãi nêu trên sẽ không bao gồm những sự ưuđãi dành cho các tàu buôn ven biển và các tàu của các nước Ả rập.

Điều 9:

Hai bên sẽ cố gắng, thông quacác cơ quan và tổ chức các thẩm quyền của mình, phát triển sự hợp tác kinh tế,khoa học ký thuật giữa hai nước bằng mọi cách có thể áp dụng trong khuôn khổluật pháp của mình.

Điều 10:

1. Việc hợp tác khoa học kỹthuật bao gồm những hoạt động dưới đây, đồng thời luôn luôn chú ý đến khả năngcó thể mở rộng những hình thức khác xét thấy có lợi cho cả hai bên.

a) Trao đổi kỹ xảo ký thuật,chuyên gia giữa hai nước trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp,công nghiệp và vận tải.

b) Đào tạo kỹ thuật cho các côngdân của hai nước trong các lĩnh vực nêu trong điểm (a) trên.

c) Trao đổi tin tức, công trìnhnghiên cứu khoa học, tài liệu kỹ thuật, sách, phim ảnh, luật lệ, thống kê kinhtế và khoa học.

d) Hợp tác của các tổ chưc khoahọc, kỹ thuật, kinh tế và công nghiệp để tìm ra những giải pháp kỹ thuật phùhợp nhất và để tăng năng suất.

2. Tất cả những tin tức, côngtrình nghiên cứu khoa học, tài liệu kỹ thuật và những hình thức khác đã đượccung cấp trong khuôn khổ của Hiệp định này sẽ không được tái xuất sang một nướcthứ ba nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của nhà đương cục có thẩmquyền của nước cung cấp.

Điều 11:

Sự hợp tác kinh tế, khoa học vàkỹ thuật giữa hai nước sẽ được thực hiện bằng các thoả thuận riêng ký kêt giữacác cơ quan hoặc tổ chức được uỷ quyền của hai nước, được hai bên ký kết hiệpđịnh này thông qua, và phù hợp với nghĩa vụ pháp lý quốc tế của mỗi bên về mặtnày.

Điều 12:

Với lòng mong muốn thực hiện tốtđẹp bản hiệp định này và bảo đảm thực hiện và mở rộng nguyên tắc hai bên cùngcó lợi, hai bên đã thoả thuận thành lập một Uỷ ban hỗn hợp, Uỷ ban này sẽ họptại Bat-đa hoặc Hà Nội khi cần thiết theo yêu cầu của một trong hai bên với mucđích làm dễ dàng cho việc thực hiện hiệp định và xem xét sự tiến bộ của việctrao đổi buôn bán và hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuất giữa hai nước nêu lênnhững kiến nghị và đề nghị cần thiết nhằm phát triển và mở rộng sự trao dổi vàhợp tác này và đề xuất các giải pháp cho những vấn đề có thể nảy sinh từ đó.

Điều 13:

Bản hiệp định thương mại ký kếtgiữa chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộnghoà Irắc tại Bat-đa ngày 8 tháng 7 năm 1959 được bãi bỏ.

Điều 14:

Hiệp định này sẽ có hiệu lực kểtừ ngày trao đổi công hàm xác nhận hai chính phủ đã thông qua theo đúng nhữngthủ tục hiến pháp của mỗi bên. Hiệp định này có giá trị trong thời gian là 3năm, sau đó sẽ được mặc nhiên gia hạn cho từng thời hạn tương tự, trừ khi mộtbên thông báo bằng văn bản ý định kết thúc hiệp định này ba tháng trươc khihiệp định hết hạn.

Làm tại Baghdad ngày 18 tháng 4năm 1977 thành hai bản chính bằng tiếng Anh, cả hai bản đều có giá trị chínhthức như nhau.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Hoàng Bích Sơn

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HOÀ IRAC
THỨ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Mahdi Muhsin Auda

DANH MỤCA

HÀNGXUẤT CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM SANG NƯỚC CỘNG HOÀ IRAC

1. Gạo

2. Gỗ

3. Sắn và bột sắn

4. Khoai và bột khoai

5. Hoa quả hộp (dứa, nhãn,vải,...)

6. Thịt hộp (gà, vịt,bò....)

7. Hải sản (cá hộp, tôm cáđông)

8. Cà phê

9. Chè xanh và chè đen

10. Dầu lạc

11. Cao su

12. Tinh dầu (dầu bạc hà,dầu sả...)

13. Đay

14. Đồ mỹ nghệ và thủ công(gốm sơn mài, đồ tre, đồ đay, đồ thêu..)

15. Các hàng khác.

DANH MỤC B

HÀNGXUẤT CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ IRAC SANG NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. Chà là

2. Dầu thực vật

3. Chăn

4. Hợp chất PVC

5. Hàng thủ công

6. Xiroo chà là

7. Re liquorice (thuốc nam)

8. Diêm sinh

9. Da sơ chế

10. Đồ da

11. Phân bón"Urê"

12. Pin, ắc quy.