Microsoft Word - Hiệp định về Vùng nước lịch sử của nước Cộng hoà xã hộichủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Campuchia

HIỆP ĐỊNH

VỀ VÙNG NƯỚC LỊCH SỬ CỦA NƯỚC CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN CAMPUCHIA

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Campuchia,

Với lòng mong muốn không ngừng củngcố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Campuchia, theo tinh thần Hiệpước hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàCộng hoà nhân dân Campuchia ký ngày 18/2/1979,

Căn cứ thực tế là vùng biển nằm giữabờ biển tỉnh Kiên Giang, đảo Phú Quốc đến quần đảo Thổ Chu của Cộng hoà xã hộichủ nghĩa Việt Nam và bờ biển tỉnh Kampot đến nhóm đảo Poulo Wai của Cộng hoànhân dân Campuchia, gồm những vùng biển từ lâu thuộc nước Việt Nam và nướcCampuchia do những điều kiện địa lý đặc biệt của nó và ý nghĩa quan trọng củanó đối với quốc phòng và kinh tế của mỗi nước,

Đã thoả thuận những điều sau đây:

ĐIỀU 1

Vùng nước nằm giữa bờ biển tỉnh KiênGiang, đảo Phú Quốc đến quần đảo Thổ Chu của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam và bờ biển tỉnh Kampot đến nhóm đảo Poulo Wai của nước Cộng hoà nhândân Campuchia là vùng nước lịch sử của hai nước theo chế độ nội thuỷ, được giớihạn (theo kinh tuyến Greenwich Đông):

Về phía Tây Bắc bởi đường thẳng nốiliền các toạ độ 9o54'.2 Bắc - 102o55'.2 Đông và 9o54'.5Bắc - 102o57'.0 Đông ở đảo Poulo Wai (Campuchia) đến toạ độ 10o24'.1Bắc - 103o48'.0 Đông và 10o25'.6 Bắc - 103o49'.2Đông ở đảo Koh Sès (Campuchia) đến toạ độ 10o30'.0 Bắc - 103o47'.4Đông ở đảo Koh Thmei (Campuchia) kéo đến toạ độ 10o32'.4 Bắc - 103o48'.2Đông trên bờ biển tỉnh Kampot (Campuchia).

Về phía Bắc bởi đường bờ biển tỉnhKampot từ toạ độ 10o32'.4 Bắc - 103o48'.2 Đông đến điểmmút trên bờ biển của đường biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.

Về phía Đông Nam bởi đường nối liềntừ điểm mút trên bờ biển của đường biên giới đất liền giữa Việt Nam vàCampuchia đến toạ độ 10o04'.2 Bắc - 104o02'.3 Đông ở mũi AnYên đảo Phú Quốc (Việt Nam) vòng theo bờ Bắc đảo đến mũi Đất Đỏ ở toạ độ 10o02'.8Bắc - 103o59'.1 Đông kéo qua toạ độ 9o18'.1 Bắc - 103o26'.4Đông ở đảo Thổ Chu (Việt Nam) đến toạ độ 9o15'.0 Bắc - 103o27'.0 Đông ở đảo HònNhạn thuộc quần đảo Thổ Chu (Việt Nam).

Về phía Tây Nam bởi đường thẳng kéotà toạ độ 9o55'.0 Bắc - 102o53'.5 Đông ở đảo Poulo Waiđến toạ độ 9o15'.0 Bắc - 103o27'.0 Đông ở đảo Hòn Nhạnthuộc quần đảo Thổ Chu (Việt Nam).

ĐIỀU 2

Hai bên sẽ thương lượng vào thờigian thích hợp trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyềnvà toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau để hoạchđịnh đường biên giới trên biển giữa hai nước trong vùng nước lịch sử nói ở điềm1.

ĐIỀU 3

Trong khi chờ đợi giải quyết đường biêngiới trên biển giữa hai nước trong vùng nước lịch sử nói ở Điều 1:

Điểm tiếp giáp 0 của hai đường cơ sởdùng để tính chiều rộng lãnh hải của mỗi nước nằm giữa biển trên đường thẳngnối liền quần đảo Thổ chu và đảo Poulo Wai và sẽ do hai bên thoả thuận xác địnhsau.

- Hai bên vẫn lấy đường gọi là đườngBrévié được vạch ra năm 1939 làm đường phân chia đảo trong khu vực này.

- Việc tuẫn tiễu, kiểm soát trongvùng nước lịch sử này do cả hai bên cùng tiến hành;

- Việc đánh bắt hải sản của nhân dânđịa phương trong vùng này vẫn tiếp tục theo tập quán làm ăn từ trước tới nay.Đối với việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên trong khu vực đó, hai bên sẽcùng nhau thoả thuận.

Hiệp định này làm tại thành phố HồChí Minh ngày 7 tháng 7 năm 1982, thành hai bản bằng tiếng Việt Nam và tiếngKhơ-me, cả hai văn bản đều có giá trị ngang nhau.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Nguyễn Cơ Thạch
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN
CAMPUCHIA
Hun Xen
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
nước Cộng hòa nhân dân Campuchia

Hiệp định về vùng nước lịch sử của Việt Nam - Campuchia

Nguồn: Ủy ban Biên giới quốc gia