Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào các thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005 

2. Nội dung tư vấn:

Nếu áp dụng điều 461 BLDS 2005 về hình thức mua trả chậm, trả dần vào các hợp đồng mua bán, bên mua liệu có chịu hệ quả áp dụng của khoản 3 điều 439 BLDS 2005 không? Có cách nào để đảm bảo lợi tức của bên mua không, tránh hiệu lực của khoản 3 điều 439 BLDS 2005 không?

 Mua bán trả chậm, trả dần được quy định như sau:

" Điều 461. Mua trả chậm, trả dần

1. Các bên có thể thoả thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời hạn sau khi nhận vật mua; bên bán được bảo lưu quyền sở hữu của mình đối với vật bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. Bên mua có quyền sử dụng vật mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hợp có thoả thuận khác."

Theo đó nếu hai bên mua bán không có thỏa thuận khác thì theo quy định của pháp luật thì bên bán được bảo lưu quyền sở hữu của mình đối với vật bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền. Tuy nhiên hai bên cũng có thể chuyển giao quyền sở hữu sang cho bên mua luôn ngay cả khi chưa thanh toán đủ tiền. Do đó nếu muốn thì người bán và người mua có thể thỏa thuận chuyển giao quyền sở hữu luôn.

Thưa luật sư gia đình tôi mua một thửa đất nhưng không làm được bìa đỏ vì tôi không biết trước khi tôi mua họ đã bán thửa đất đó 1 lần rồi nhưng hợp đồng mua bán đó không thực hiện nhưng họ vẫn lấy của người mua trước tôi 50 triệu đồng,sau đó lại bán cho gia đình tôi vì không biết nên tôi đã mua và giữ bìa đỏ mang tên chủ cũ có địa chính và xã xác nhận đóng dấu nhưng khi tôi nộp hồ sơ xin chuyển tên lên phòng tài nguyên huyện họ bảo không được vì đất có tranh chấp cũ sau này tôi được biết mua bán của họ là giấy viết tay và cũng đã ra toà và toà chưa giải quyết đã 3 năm rồi tôi rất lo lắng vậy xin luật sư tư vấn cho tôi phải làm như thế nào. tôi xin cảm ơn luật sư !

Điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định trong luật đất đai 2013 như sau: 

" Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính."

Do đó trong trường hợp của bạn mà mảnh đất này đang có tranh chấp, đang trong quá trình khởi kiện tại tòa án chưa xong thì không đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng trong trường hợp này. Do đó trong trường hợp này hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng giữa bạn và phía bên kia sẽ chấm dứt hiệu lực do vi phạm điều cấm của pháp luật. Về nguyên tác khi hợp đồng vô hiệu thì hai bên sẽ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

A cho B thuê 1 chiếc ô tô. B để nhẫn lại làm vật ký cược. A thấy nhẫn giá trị hơn chiếc xe nên mang đi bán với có ý định sang tên chiếc xe cho B. B không đồng ý. Hợp đồng mua bán chiếc nhẫn có vô hiệu không Căn cứ? (ng mua chiếc nhẫn không biết A ko phải chủ sở hữu)

Nếu về bản chất như bạn trình thì việc B để lại nhẫn như vậy được xác định là xác lập biện pháp bảo đảm ký cược. Biện pháp bảo đảm này được quy định trong bộ luật dân sự 2005 như sau:

" Điều 359. Ký cược

1. Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê.

2. Trong trường hợp tài sản thuê được trả lại thì bên thuê được nhận lại tài sản ký cược sau khi trừ tiền thuê; nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền đòi lại tài sản thuê; nếu tài sản thuê không còn để trả lại thì tài sản ký cược thuộc về bên cho thuê."

Về nguyên tắc thì trong thời gian ký quỹ tài sản ký quỹ vẫn thuộc quyền sở hữu của bên thuê, chỉ khi nào hết thời hạn thuê mà bên thuê không trả lại được tài sản thuê cho bên cho thuê. Do đó trong trường hợp này A không phải là chủ sở hữu của chiếc nhẫn nên không có quyền chuyển nhượng trong trường hợp này, hợp đồng chuyển nhượng đó sẽ vô hiệu 

Xin chào luật sư gia đình tôi mua bán thức ăn gia xúc đến 3 4 tháng khi xuất chuồng người ta mới trả tiền..tôi muốn luật sư tư vấn choi tôi để tôi viết hợp đồng mua bán mong luật sư giúp đỡ xin cảm ơn

Trường hợp này để đảm bảo thì bên cạnh hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi bạn có thể thành lập hợp đồng đặt cọc nhằm ràng buộc bên kia sẽ phải thanh toán cho mình sau khi xuất chuồng. Mục đích của hợp đồng đặt cọc này là nhằm thực hiện hợp đồng mua bán thức ăn. Trong hợp đồng mua bán thức ăn mình có thể thỏa thận thời hạn thanh toán là sau khi bên kia xuất chuồng.

Em muốn nhờ tư vấn xem giúp em hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty mình sau đây: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Xin chào luật sư! Em muốn hỏi về việc chuyển nhượng QSDĐ như sau: em đang định mua 1 miếng đất nhưng không biết là khi nào thì em chồng tiền đầy đủ cho bên bán mà vẫn đảm bảo tính hợp pháp của việc mua bán này, để nếu lỡ bên bán có thay đổi gì thì việc mua bán của em được pháp luật bảo vệ ah! ( là nên chồng tiền đầy đủ khi 2 bên ra cơ quan công chứng để công chứng hợp đồng mua bán hay là khi ra UBND quận huyện nơi đất bán để làm thủ tục sang tên).Xin cảm ơn rất nhiều!

 Nếu bạn muốn đảm bảo bên bán sẽ thực hiện sang tên đúng thời hạn cho bạn thì trong hợp đồng chuyển nhượng của mình thì bạn sẽ thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng thanh toán làm hai lần, sau khi bạn bán thực hiện thủ tục sang tên cho bạn xong thì bạn sẽ thanh toán nốt phần còn lại.

Xin hoi luật Sư : Một Người làm Giám Đốc của hai công ty TNHH MTV khác nhau thì có được ký hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau không? nếu được thì người đại diện ký hợp đồng sẽ phải thế nào? Mong Được Luật Sư Tư Vấn Xin Chân Thành Cảm Ơn!

 Về bản chất thì một người không thể làm đại của hai bên trong một giao dịch được do đó trong trường hợp này ngưởi giám đốc kia không thể tự minh giao kết hợp đồng liên quan giữa hai công ty được. Bên cạnh đó việc giao kết hợp đồng này phải được sự đồng ý của hội đồng thành viên theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 như sau:

" Điều 67. Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

a) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;

b) Người có liên quan của những người quy định tại điểm a khoản này;

c) Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

d) Người có liên quan của người quy định tại điểm c khoản này.

2. Người ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng thành viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; trong trường hợp này, hợp đồng, giao dịch được chấp thuận nếu có sự tán thành của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết. Thành viên có liên quan trong các hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.

3. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây thiệt hại cho công ty. Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch được ký kết không đúng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này hoặc gây thiệt hại cho công ty."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc liên hệ văn phòngđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự​.