Luat Minh Khue

Cố ý gây thương tích 13% có bắt buộc phải ngồi tù?

Tỷ lệ thương tật trong các vụ án cố ý gây thương tích được xem là tình tiết định khung nghĩa là ứng với mỗi một tỷ lệ thương tật sẽ bị phạt với một mức hình ...

Đánh người gây thương tích 30% bị xử lý thế nào?

Dựa trên kết quả giảm định pháp y của Viện khoa học hình sự thì hành vi đánh người gây thương tích sẽ đối diện với nguy cơ bị phạt tù nếu tỷ lệ thương tật ...

Dịch vụ nổi bật