>>  Tải thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm

Tư vấn thủ tục công bố chất lượng mỹ phẩm?

Tư vấn thủ tục công bố chất lượng mỹ phẩm : 1900.6162

1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp).

3. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật. Giấy uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

b. Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:

-  Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;

-  Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;

-  Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);

-  Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền;

-  Thời hạn ủy quyền;

-  Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;

-  Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền.

 4. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): đáp ứng các yêu cầu sau:

a) CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.

b) CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật

5. Bản cụng thức thành phần của mỹ phẩm: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rừ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần.

Phí nhà nước: 500.000 đồng / sản phẩm.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp

-----------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

2. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

>> Xem thêm:  Điều kiện, thủ tục, quy trình xin giấy phép công bố mỹ phẩm

3. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

4. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án;

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>> Xem thêm:  Thủ tục công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa